aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
2 Korintiërs 5,17-21
17Wie in Christus is,
is dus een nieuwe schepping;
Het oude is voorbijgegaan,
zie, nieuwe dingen zijn geschied!
18Het is alles uit God,
die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus,
en ons de dienst van de verzoening gegeven heeft.
19Namelijk:
in Christus was God,
de wereld met zichzelf verzoenende,
door hun overtredingen hen niet aan te rekenen,
en door ons het woord der verzoening te beschikken.
20Omwille van Christus zijn wij dus aangewezen1
alsof God een appèl doet door ons:
omwille van Christus smeken wij:
wees met God verzoend!
21Hem, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij omwille van ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden:
Gods gerechtigheid in hem.
Noten
1als oudste, afgezant, belangenbehartiger
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 18 Jan 2021 12:20:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kor. 5,20-21 [Epistel] , 2Kor. 5,20-21 [Epistel] , 2Kor. 5,14-21 [Epistel]
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 62; Colofon