aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 17 februari 2021
2 Korintiërs 5,17-21
Vertaling
17Wie in Christus is,
is dus een nieuwe schepping;
Het oude is voorbijgegaan,
zie, nieuwe dingen zijn geschied!
18Het is alles uit God,
die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus,
en ons de dienst van de verzoening gegeven heeft.
19Namelijk:
in Christus was God,
de wereld met zichzelf verzoenende,
door hun overtredingen hen niet aan te rekenen,
en door ons het woord der verzoening te beschikken.
20Omwille van Christus zijn wij dus aangewezen1
alsof God een appèl doet door ons:
omwille van Christus smeken wij:
wees met God verzoend!
21Hem, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij omwille van ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden:
Gods gerechtigheid in hem.
Noten
1als oudste, afgezant, belangenbehartiger
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 18 Jan 2021 12:20:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kor. 5,20-21 [Epistel] , 2Kor. 5,20-21 [Epistel] , 2Kor. 5,14-21 [Epistel]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 58,1-10 [OT]
2Kor. 5,17-21 [Epistel]
2Kor. 6,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 966; Colofon