aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Marcus 1,14-20
De omkeer van de leerlingen
14Nadat1 Johannes overgeleverd was,
ging Jezus naar Galilea,
Gods goede nieuws verkondigend
15zeggend2 :
‘De tijd is vervuld:
het koningschap van God is nabijgekomen.
Keer om3 en vertrouw in het goede nieuws.’

16Lopend langs de zee van Galilea
zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, met werpnetten4 in zee,
want zij waren vissers.
17Hun zei Jezus:
‘Kom achter mij aan
en ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.’
18Gelijk5 de netten achterlatend
zijn ze hem gevolgd.

19Een klein stukje verder gaand
zag hij Jakobus6 , die van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer.
terwijl zij in het schip de netten herstelden.
Gelijk riep hij hen.
Met achterlating van hun vader Zebedeüs in het schip, samen met de dagloners,
zijn ze weggegaan,
achter hem aan.
Noten
1καὶ houd ik voor een καὶ explicativum.
2καὶ houd ik voor een καὶ explicativum.
3μετανοεῖτε wordt meestal vertaald met ‘bekeer u’. Ik vertaal liever met ‘keer om’.
4ἀμφιβάλλοντας: het werkwoord wordt hier absoluut gebruikt; een object: τὰ δίκτυα (de netten, Mar. 1:18,19) ontbreekt.
5Aan het woord εὐθὺς valt het Marcusevangelie direct te herkennen. Het komt 42 keer voor. Vaak wordt het vertaald met ‘terstond’ (zie NBG’51-vertaling) of met 'meteen'. Ik vertaal liever met ‘gelijk’ (in lijn van het werkwoord ‘gelijk maken’ in Mar. 1,3).
6[Ἰάκωβον] τὸν [τοῦ Ζεβεδαίου] vraagt niet om een expliciete vertaling; de zoon’ (NBG’51-vertaling). Het lidwoord heeft hier een demonstratieve betekenis ‘die’ (zie ook Mat. 25,34; Luc. 2,49).
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 10 Feb 2021 10:05:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] Roeping, Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Commentaar: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus, Mar. 1,14-20 [Commentaar] geroepen of geronseld?
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 62; Colofon