aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Romeinen 12,6-16
Gaven om mee te werken
6Wij hebben nu gaven,
die — ons volgens de genade geschonken —
verschillend zijn:
hetzij profetie
in overeenstemming met het geloofsvertrouwen,
7hetzij wie dienst verleent
in de dienstbaarheid,
hetzij wie onderwijs geeft
in het onderwijzen,
8hetzij wie aanspoort
in het aansporen;
die (iets) weggeeft:
in oprechtheid,
wie leiding geeft
met ijver,
wie zich ontfermt
met vrolijkheid.
9De liefde: zonder huichelarij.
Verafschuw het kwade,
hou vast aan het goede,
10in liefhebbende genegenheid als broeders en zusters
elkaar hartelijk liefhebbend,
in eer elkaar voorrang gevend,
11in ijver niet aarzelend,
vurig in de geest,
de Heer1 dienend,
12in de hoop vol vreugde
in de verdrukking geduldig,
in het gebed volhardend,
13delend in de noden der heiligen,
de gastvrijheid najagend.
14Zegen2 wie jullie vervolgen,
zegen en vervloek niet.
15Verheug je met (de) verheugden,
ween met de wenenden.
16Behandel elkaar als gelijken,
niet zinnend op hoge zaken
maar voeg je naar de nederigen.
Word zelf geen betweters.
Noten
1bedoeld is: de Eeuwige, JHWH
2er staat een meervoud; voor de leesbaarheid koos ik voor enkelvoud
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 13 Jan 2021 10:15:44
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 12,1-21 [NT-alt] , Rom. 12,6-21 [Epistel] , Rom. 12,6-16 [Epistel] over de werking van genadegaven, Rom. 12,1-8 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,1-8 [Epistel] Omvorming
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 62; Colofon