aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie; Doop van de Heer, 10 januari 2021
Romeinen 12,1-8
Omvorming
Vertaling
1Op grond van Gods mededogen (mv),
doe ik een appèl op jullie, broeders en zusters
om jullie lichamen in te zetten,
tot een levend, heilig en aan God welgevallig offer,
dit is jullie verantwoorde godsdienst.
2Laat je niet gelijk maken
aan het schema van deze wereldtijd,
maar laat je omvormen
door vernieuwing van denken,
om voor jezelf te onderzoeken
wat de wil van God is:
het goede en welgevallige en volkomene.

3Want ik zeg — vanuit de genade die mij gegeven is —
aan ieder die bij jullie hoort:
voel je niet hoger
dan het je past te voelen,
maar richt je op wat raadzaam is,
naarmate God aan ieder geloof toegemeten heeft.

4Want evenals wij één lichaam
met tal van ledematen zijn,
maar elk ledemaat niet dezelfde manier van doen heeft,
5zo zijn wij met velen ook één lichaam in Christus,
en ledematen ten opzichte van elkaar.
6Met genadegaven (charismata) bedeeld,
onderscheiden naar de genade die ons gegeven is:
zowel profetie in overeenstemming met het geloof,
7alswel dienstbaarheid door te dienen,
alswel die onderwijst door onderwijzing,
8alswel die aanspoort in aansporing,
die uitdeelt in eenvoud,
die voorgaat in ijver,
die barmhartig is met vreugde!
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e na Epifanie; Doop van de Heer
Laatste wijziging 8 Jan 2021 11:30:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 12,1-21 [NT-alt] , Rom. 12,6-21 [Epistel] , Rom. 12,6-16 [Epistel] over de werking van genadegaven, Rom. 12,1-8 [Epistel] , Rom. 12,6-16 [Epistel]

1e na Epifanie; Doop van de Heer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 55,1-11 [OT]
Rom. 12,1-8 [Epistel]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 53; Colofon