aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 3 januari 2021
Marcus 1,1-11
Vertaling
1Begin van het evangelie van Jezus Christus.
2Zoals geschreven staat in Jesaja de profeet:
zie, ik zend mijn bode voor je aangezicht,1
die je weg zal bereiden;
3't geluid van een roepende in de woestijn2 :
maak de weg van de Heer klaar,3
maak zijn paden recht.
4En het geschiedde:
Johannes doopte in de woestijn,
en verkondigde een doop van bekering
tot vergeving van zonden;
5en heel het Judese land
trok naar hem uit
— ook de Jeruzalemmers allemaal —
en lieten zich dopen door hem
in de rivier de Jordaan,
onder het belijden van hun zonden;
6en Johannes was gekleed in kamelenhaar,
en een leren gordel had hij om zijn middel,
en hij at sprinkhanen en wilde honing;
7en hij verkondigde en zei:
Na mij komt hij die sterker is dan ik,
ik, die niet geschikt ben om te bukken
en de riem van z'n sandalen los te maken;
8ik doopte jullie met water  
hij zal jullie dopen met heilige geest.
9En het geschiedde in die dagen:
Jezus kwam van Nazareth van Galilea
en werd gedoopt in de Jordaan door Johannes,
10en direct toen hij uit het water opkwam
zag hij de hemelen zich scheuren
en de geest als een duif neerdalen op hem.
11En het geschiedde:
een stem uit de hemelen [die zei]4 :
jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik welbehagen.
Noten
1Vgl. Mal. 3:1
2Vgl. Jes. 3:1
3Vgl. Joh. 1:23
4Vgl. Ps. 2:7, Jes. 42:1
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Epifanie
Laatste wijziging 12 Feb 2021 18:15:49
Reacties:
harrypals: reactie als eerste aangewezen corrector [2021-01-07 16:02:28]
een enkele opmerking
Goed lopende vertaling, en toch brontekstgetrouw!
Mooi de duidelijk drieslag met het 'en het geschiedde'
Enkele vragen:
vss. 2-4: waarom niet door laten lopen?: Zoals..., zo geschiedde het...
vs. 3: waarom 'geluid' en niet 'stem'?
vs. 8: waarom 'de' niet vertaald met 'maar'? Er is toch wel een tegenstelling bedoeld  
vs. 8: waarom 'en' niet vertaald met 'in'? Is materieler, lijfelijker
vs. 11: '[die zei]' ia toch overbodig? Er zonder is het ook duidelijk

Andere vertalingen: Mar. 1,1-13 [Evangelie] , Mar. 1,1-11 [Evangelie] Toen gebeurde het..., Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-6 [OT]
Mar. 1,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1975; Colofon