aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 27 december 2020
Lucas 2,33-40
Vertaling
33Zijn vader en moeder verbaasden zich
over de dingen die er over hem gezegd werden.
34Simeon zegende hen en hij zei tegen Maria, zijn moeder:
zie, deze ligt tot val én tot opstanding van velen in Israël
en tot een teken dat weersproken wordt.
35— En gij: een zwaard zal gaan dwars door uw eigen ziel —,
opdat gedachten en gevoelens uit vele harten aan het licht zullen komen.
36Ook was daar Anna, een profetes, dochter van Fanouèl, uit de stam Aser.
Zij was op hoge leeftijd gekomen.
Nadat zij met haar man,
vanaf haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd
37was ook zij een weduwe,
vierentachtig jaar oud.
Zij week niet uit de tempel
en diende door vasten en gebeden, dag en nacht.
38Op het zelfde moment kwam zij erbij staan,
loofde God en sprak over hem
ten overstaan van allen die de verlossing van Israël verwachtten.
39En toen zij alles, volgens de wet van de Heer, gedaan hadden,
keerden zij terug naar Galilea,
naar hun stad Nazareth.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 2 Dec 2020 15:14:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,33-40 [Evangelie] De profetes Anna, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] Oud ontmoet jong, Luc. 2,22-40 [Evangelie] In de Tempel, Luc. 2,33-40 [Epistel]
Exegeses: Luc. 2,33-40 [Commentaar] Simeon en Hanna

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 2,33-40 [Evangelie]
Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 235; Colofon