aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2020
Johannes 1,1-14
in principe
Vertaling
1In principe1 was2 het woord
en het woord3 , hij, was bij God
en God was het woord.
2Dit was in principe bij God.
3Alles is door hem geschied4 ;
zonder hem is niets geschied
van wat geschied is.
4Door5 hem was leven — het leven was het licht van de mensen6 .
5Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet gegrepen7 .
6Er geschiedde8 een mens9 , gezonden van Godswege.
Zijn naam was Johannes.
7Hij kwam voor een getuigenis,
opdat10   hij zou getuigen over11 het licht,
opdat allen door hem zouden vertrouwen.
8Hij was niet het licht,
maar [hij kwam] opdat hij zou getuigen over het licht.
9Het was het licht, het waarachtige,
dat iedere mens verlicht op weg naar de wereld12 .
10In de wereld was hij13
en de wereld is erdoor geworden
en de wereld heeft hem niet gekend14 .
11Hij is gekomen tot het zijne15
en de zijnen hebben hem niet aangenomen.
12Maar wie hem aangenomen hebben,
aan hen heeft hij vermogen16 gegeven kinderen van God te worden;
aan hen die in zijn naam [blijven]17 vertrouwen,
13die niet uit bloed,
noch uit de wil van het vlees18 ,
noch uit de wil van een man
maar uit God geworden zijn.
14Het woord is vlees19 geworden20 .
Het heeft zijn tent onder ons opgeslagen21 .
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
heerlijkheid als22 van de eniggeborene van een vader
vol genade en waarheid23 .
Noten
1Naar Gen. 1; aansluitend bij Vulgaat: principio, het is een principiële zaak die hier aan de orde is, evenals in Genesis. Barnard: van hoofde aan. Naarden: Sinds het begin. Jan Nieuwenhuis: In (het) begin  (wanneer was dat dan?). Smelik: "Het is eigenlijk een eerder dan het begin, vóór de tijd, boven de tijd uit; zelfs het lidwoord ontbreekt. (...) meer  principium dan initium". NB. Vertalen in tegenwoordige tijd geeft zowel in Genesis als hier een enorme extra dynamiek: God is nog altijd scheppend handelend met deze aarde bezig en zijn principiële woord getuigt daarvan. Hoe dan ook: het is een hoofdzaak voor God. eventueel: "in beginsel"
2durativum
3Naarden: het spreken. Smelik: de verzwegen naam
4de geschiedenis is principieel door hem bepaald
5in? Gr 'en' weergegeven met door. Naarden: Daardoor
6in vers 6 wordt dan één mens uitgelicht
7Nieuwenhuis: overmeesterd. Ook (Naarden:) opgenomen
8zo Nieuwenhuis
9Naarden: het geschiedt: een mens wordt uitgezonden
10driemaal ina in 7 en 8: het doel van het getuigen
11of: van
12gekoppeld aan 'panta anthropoon', i.p.v. aan 'to foos'
13of: het
14of: erkend of (Naarden:) herkend
15Smelik: al het geschapene, Bultmann: alleen de  mensenwereld
16exousia zo ook Naarden
17presens
18Naarden: menselijk vlees
19Naarden: vlees-en-bloed. derde stadium van het woord: 1) het zijn, 2) het schijnen en nu 3) het wonen onder ons
20Smelik: veranderd in? beter verbergt zich in
21Gr 'skènè' — cf. tabernakel, Ex25:8, meer dan verblijven of wonen
22Naarden: zoals eigen aan de enig
23Smelik: verwijzing naar LXX Ex34:6?
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Kerstdag
Laatste wijziging 14 Dec 2020 14:05:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 1,1-14 [Evangelie]
Jes. 52,7-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2104; Colofon