aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Mat. 24,13-35 Van de vijgenboom evenwel leer...
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Johannes 3,22-30
Vervuld van vreugde
22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen
naar het Judeese land
en daar verbleef hij met hen
en doopte hij.
23Ook Johannes was aan het dopen
in Aenon, dichtbij Salim,
want daar was veel water
en men kwam er en werd gedoopt;
24want Johannes was nog niet
in het gevang geworpen.
25Er geschiedde1 dan een twistgesprek
vanuit de leerlingen van Johannes
met een Judeeër2 over reiniging.
26En zij kwamen bij Johannes en zeiden hem:
Rabbi,
hij die bij jou was
aan de overkant van de Jordaan,
over wie je getuigd hebt,
zie3 , deze doopt
en allen komen naar hem toe.
27Johannes antwoordde en zei:
Een mens kan echt niets aannemen
als het hem niet gegeven wordt vanuit de hemel.
28Zelf kunnen jullie van mij getuigen dat ik zei:
'Ik ben niet4 de Gezalfde',
maar:
'Ik ben gezonden vóór hem uit'.
29Wie de bruid heeft is de bruidegom;
en de vriend van de bruidegom
die (er) staat en naar hem luistert
verheugt zich vol vreugde
over de stem van de bruidegom.
Dat nu is de vreugde die mij volkomen vervult.
30Híj moet meer worden
en ik minder worden.
Noten
1Hebraïsme, meestal gebruikt om iets nieuws in het verhaal aan te kondigen
2het is de vraag of Joudaios in de tijd van Johannes al met Jood werd vertaald. Liever gebruik ik het minder belastende woord Judeeër,een mens komend uit de landstreek Judea
3ook dit is een Hebraïsme, in de zin van: let op!
4woordspel met "ik ben" de Godsnaam
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e van de Advent
Laatste wijziging 18 Nov 2020 16:52:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 3,22-30 De vraag over de reiniging, Joh. 3,22-30
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 232; Colofon