aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10de zondag van de zomer, 26 augustus 2007
Lucas 13,22-30
De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk
Inleiding
De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk
Vertaling
22 En hij trok verder,
langs steden en dorpen,
terwijl hij onderricht gaf
en de reis maakte naar Jeruzalem.

23 Iemand zei tegen hem:
Heer,
als het nu eens weinigen zijn die bevrijd worden...?
Maar hij zei tegen hen:
24 Strijd ervoor om binnen te komen door de smalle deur –
want velen, zeg ik jullie, zullen ernaar zoeken om naar binnen te komen
en ze zullen het niet kunnen...
25 Vanaf dat de heer des huizes is opgewekt
en de deur heeft afgesloten
en het begint dat jullie buiten staan en op de deur kloppen,
terwijl je zegt:
Heer, doe ons open! —
dan zal hij ten antwoord tot jullie spreken:
Ik weet van jullie niet, waar je vandaan bent!
26 Dan beginnen jullie te zeggen:
Wij hebben gegeten voor uw aangezicht en gedronken,
en in onze straten hebt u onderricht gegeven...!
27 En hij zal spreken en jullie zeggen:
Ik weet van jullie niet, waar je vandaan bent!
‘Hou afstand van mij, al wie onrecht bewerkt!’ [Ps. 6, 9]
28 Daar zal het huilen zijn en het geknars van de tanden.
wanneer jullie zien
Abraham, Isaak en Jakob en alle profeten
in het Koninkrijk van God –
maar jullie eruit gegooid, naar buiten...!
29 En ze zullen komen van oost en west,
en van noord en zuid
en aanliggen in het Koninkrijk van God!
30 En ziedaar:
er zijn laatsten die zullen zijn: eersten,
en er zijn eersten die zullen zijn: laatsten...

aantekeningen:
- vss. 18-21 horen er minstens bij — die gaan ook over het Koninkrijk van God (loopt vanaf vss. 18 en 20 door tot in vss. 28 en 29), daar gaat het in de hele pericoop 22-30 over
- vs. 23 : Jos de Heer pleit (in: ‘Lucas / Acta’ deel 2, blz. 378) met redenen voor de dynamische vertaling ‘degenen die op weg zijn naar de bevrijding’
- vs. 25 : bewust ‘opgewekt’, als Paasklank; zie de vermoedens van Hemelsoet en Monshouwer (in: ‘Lucas – Lezen naar de gewoonte van Pasen’, blz. 159)
- vs. 25: ‘begint het...’ : zo Naardense Bijbel
- vs. 25 (+27) – slot : zin in tweeën : ‘ik weet van jullie niet’ en ‘ik weet niet waar jullie vandaan zijn’
- vs. 26: de NBV laat het ‘beginnen’ weg
- vs. 27: de NBV maakt het verband met ps. 6 onzichtbaar, door de ‘bewerkers’ weg te laten en op beide plaatsen andere vertalingen te geven; het citaat komt ook niet voor in de lijst met aanhalingen achterin de NBV!
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 10de zondag van de zomer
Laatste wijziging 23 Aug 2007 07:27:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] Vanwaar...en waarheen leidt de weg, Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie]

10de zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 30,15-21 [OT]
Luc. 13,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2187; Colofon