aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de Advent, 6 december 2020
Johannes 1,19-28
Vertaling
19En dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Joden uit Jeruzalem [tot hem] priesters en levieten zonden
om hem te vragen:
‘Wie bent u?’
20En hij beleed — hij ontkende [de vraag] niet1 — ,
hij beleed:
‘Ik ben de gezalfde niet.’
21En zij vroegen hem:
‘Wat dan?
Bent u Elia?’
En hij zegt:
‘Ik ben het niet.'
'Bent u de profeet?'
En hij antwoordde:
‘Nee.’
22Zij zeiden dan hem:
‘Wie bent u?
Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben?
Wat zegt u over uzelf?'
23Hij zei:
‘Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gelijk”,
zoals de profeet Jesaja gesproken heeft.’
24En zij die gezonden waren, kwamen uit de farizeeën.
25En zij vroegen hem
en zeiden hem:
‘Waarom doopt u dan,
als u niet de gezalfde bent,
noch Elia,
noch de profeet?’
26Johannes antwoordde hun,
zeggend:
‘Ik doop in water,
maar temidden van u staat degene die u niet kent.
27Hij na mij komt eraan,
bij wie ik niet waardig ben
dat ik de riem van zijn schoeisel losmaak.'
28Die dingen gebeurden in Bethanië,
aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.
Noten
1'en hij beleed — hij ontkende [de vraag] niet — ', zou ik opvatten als: 'en hij ontweek de vraag niet'.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 2e van de Advent
Laatste wijziging 4 Dec 2020 10:53:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,19-28 [Evangelie] , Joh. 1,19-28 [Evangelie] , Joh. 1,19-34 [Evangelie]

2e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 40,1-11 [OT]
Joh. 1,19-28 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon