aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 29 november 2020
Marcus 13,24-37
Waak!
Inleiding
Werkvertaling
Vertaling
24Maar in die dagen,
ná deze verdrukking,
zal de zon verduisterd worden
en de maan zijn glans niet geven,
25de sterren zullen uit de lucht vallen,
en de hemelse machten zullen wankelen,
26en dán zullen zij de Mensenzoon zien
in de wolken, komende
met grote kracht en glorie.
27Dán zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen zal hij verzamelen
uit de vier windstreken,
van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.
  
28Leer van de vijgenboom echter deze vergelijking:
wanneer haar twijg al zacht wordt,
en het blad uitloopt,
dan weet je,
dat het bijna zomer1 is.
29Zo ook jullie,
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
weet je dat het nabij is,
voor de deur2
30Amen, ik zeg jullie,
deze generatie zal zeker niet voorbij gaan,
totdat al deze dingen gebeurd zijn.
31De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
32Over die dag en dat uur weet niemand,
noch de engelen in de hemel,
noch de Zoon, behalve de Vader.
  
33Let op en blijf wakker!
Want jullie weten niet wanneer het moment daar is.
34Zoals een mens, die naar het buitenland ging,
zijn huis achterliet
en volmacht gaf aan zijn knechten,
aan ieder zijn taak,
en de deurwachter gaf hij bevel om te waken.
35Waak dan,
want je weet niet,
wanneer de heer thuis komt;
’s avonds laat, ter middernacht,
bij het hanengekraai, of ’s morgens vroeg.
36Dat hij niet,
als hij plotseling komt,
jullie in slaap zal bevinden.
37Wat ik jullie zeg, zeg ik allen: Waak!
Noten
1oogsttijd
2of: bij de poorten
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 15 Feb 2021 14:25:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] De gruwel der verwoesting, Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Bijna zomer..., Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] in die dagen...

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 64,1-9 [OT]
Mar. 13,24-37 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2146; Colofon