aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Numeri 6,22-27
22Toen sprak JHWH tot Mozes:
23Spreek tot Aäron en tot zijn zonen:
Zo zullen jullie de Israëlieten1 zegenen,
zeg tot hen:
24‘JHWH2 zegene34 je
en beware je;
25JHWH doe zijn aangezicht over je schijnen
en zij je genadig (goedgunstig)5 ;
26JHWH verheffe zijn aangezicht over je
en geve je vrede.’
27Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen6
en dan zal ík hen7 zegenen.

Toelichting:

Wat een moeilijke tekst om te vertalen! Vandaar wat overwegingen.
Noten
1בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל — Hier moeten we een standaard voor neerzetten. Zonen (Buber) kan niet meer, is onnodig-exclusief. Kinderen (SV) geeft echt misverstanden, wordt als letterlijke kinderen opgevat. Blijft over Israëlieten.
2Inspringen: je zou in vs. 23 al drie keer kunnen inspringen maar dat wordt niet mooi en de website staat dat niet toe, de tekst raakt uit beeld. Om de zegenwoorden zelf toch te accentueren zou ik hier aanhalingstekens willen gebruiken, bij uitzondering.
3Vertaal je in 24-26 een jussief / aanvoegende wijs, of een impf. / futurum? Ik kies voor het eerste, met Buber, en omdat minstens één geapocopeerde vorm dat laat zien.
4Woordvolgorde: Buber houdt de volgorde met werkwoord voorop aan, maar ik meen dat hooguit de eerste zegenbede dat kan hebben, ‘Zegene jou JHWH, en beware hij jou’. Bij de andere verzen wordt dat archaïsch. Ook ‘moge zegenen’ is te overwegen, maar dat klinkt me te vrijblijvend.
5חָנַן — genade/genadig is mooi, maar ook goedgunstig (Buber: günstig) is te overwegen.
6Het שׂים in vs. 26-27 kan ik niet met gelijke stam vertalen, lijkt me niet erg.
7Het ‘hen’ in אֲבָרֲכֵֽם vs. 27 is dubbelzinnig, kan zowel op alle Isr. als alleen op de zonen van Aäron slaan; dat laatste is niet waarschijnlijk maar kan wel, en wordt ook wel zo uitgelegd. Ik geloof niet dat je de dubbelzinnigheid er makkelijk uithaalt, en dat moet misschien ook niet. Het ík met accent rechtvaardig ik door het וַאֲנִ֖י.
Afdrukken | vertaling door ETCBC | bij 8e Kerstdag Naamgeving
Laatste wijziging 3 Feb 2021 17:00:16
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] De zegen van Aäron, Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] Zegen van Aäron, Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT]
Commentaar: Num. 6,22-27 [Commentaar] De zegen van Aäron
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 56; Colofon