aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 19,1-11
1In de derde maand sinds de uittocht van de zonen van Israël uit het land Egypte,
op deze dag zijn zij bij de woestijn Sinai aangekomen.
2Ze braken op uit Refidim,
kwamen bij de woestijn Sinai
en sloegen hun kamp op in de woestijn.

Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg,
3maar Mozes was naar de godheid opgeklommen.
Toen riep tot hem JHWH vanaf de berg, zeggend:
Zo zal je zeggen tot het huis van Jakob
en bekendmaken aan de zonen van Israël:
4Jullie hebben gezien
wat ik de Egyptenaren heb gedaan
en dat ik jullie op vleugels van arenden droeg
en dat ik jullie tot mij bracht.
5Nu dan,
indien jullie aandachtig naar mijn stem luisteren
en mijn commitment bewaart,
dan zullen jullie mij een bijzonder eigendom zijn uit alle volkeren,
want aan mij behoort de gehele aarde:
6Jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilige natie.
Dit zijn de woorden die je tot de zonen van Israël spreken zult.
7Toen Mozes aankwam
riep hij de oudsten van het volk
en legde hun al deze woorden voor die JHWH hem geboden had.
8Het gehele volk antwoordde tezamen,
ze zeiden:
Alles wat JHWH gesproken heeft,
zullen wij doen.

Mozes bracht de woorden van het volk terug naar JHWH.
9JHWH zei tot Mozes:
Zie, Ik kom straks naar je toe in een donkere wolk,
met de bedoeling dat het volk kan horen wanneer ik met je spreek
en ook in jou voor eeuwig vertrouwen heeft.
Toen maakte Mozes de woorden van het volk aan JHWH bekend.
10JHWH zei tot Mozes:
Ga naar het volk,
en heilig hen vandaag en morgen:
laten zij hun kleren wassen
11en voor de derde dag gereed zijn.
want op de derde dag zal JHWH afdalen
voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai.
12Je moet het volk eromheen afgrenzen, door te zeggen:1
Bewaar jullie om de berg te beklimmen en de rand aan te raken.
Eenieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden.
13Geen hand mag hem aanraken,
want hij zal zeker gestenigd of doorschoten worden.
Of het nu een dier of een mens is,
hij zal niet blijven leven.
Bij het blazen van de ramshoorn mogen zij de berg beklimmen.
14Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk,
en hij heiligde het volk;
zij wasten hun kleren.
15En hij zei tot het volk:
Wees over drie dagen gereed:
jullie zullen niet tot een vrouw naderen.
Noten
1het rooster geeft de tekst tot en met vers 11 maar de verzen 12-15 horen daar toch ook bij.

Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2020 08:40:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 19,1-11 , Ex. 19,1-25 , Ex. 19,1-11 , Ex. 19,1-11
Commentaar: Ex. 19,1-15 Bij de berg van het verbond I, Ex. 19,1-13 Eerst het leven, dan de geboden
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 112; Colofon