aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10de zondag van de zomer, 26 augustus 2007
Jesaja 30,15-21
kalmte en vertrouwen
Vertaling
15Ja, zo had mijn Heer JHWH, de Heilige van Israël, gezegd:
Door terugkeer en rust1 zullen jullie gered worden
in kalmte bewaren en vertrouwen2 zal jullie kracht blijken3
maar jullie hebt daarmee niet ingestemd4 .
16Maar jullie hadden gezegd:
Nee, maar tot paarden5 nemen wij onze toevlucht.
— daarom zullen jullie vluchten —.
en op 'de snelle'6 zullen wij rijden7 .
daarom zullen jullie achtervolgers snel blijken.
17Duizend wordt als één voor de strijdkreet van één
voor de strijdkreet van vijf zullen jullie vluchten8
tot er van jullie nog slechts iets resteert
als een9 mast10 op de top van een berg
iets als een seinpaal11 op een heuvel.

18Daarom ziet JHWH ernaar uit jullie genadig te kunnen zijn
en daarom zal hij zich verheffen om zich over jullie te erbarmen
want een god van recht is JHWH.
Gelukkig allen die naar hem uitzien.

19Ja, volk op de Sion, dat gezeten is in Jeruzalem
je hoeft niet te blijven wenen, zeker niet.
Hij zal je genadig zijn12 , absoluut.
Het geluid van je klacht
zodra hij dat hoort
zal hij je antwoorden13 .
20Wel heeft mijn Heer jullie brood van benauwdheid gegeven
en water van verdrukking14
maar niet langer zal je leraar zich omvleugelen15
en je eigen ogen zullen je leraar kunnen zien.
21Je oren zullen van achter je het woord horen:
dit is de weg, gaat daarop
wanneer jullie naar rechts zouden willen
of naar links.16
Noten
1  Op te vatten als hendiadys? Door terug te keren tot rust?
2  Ook een hendiadys? Weer te geven als: vertrouwensvol pas op de plaats? Vgl. 7,4.9; 31,1.
3  Vgl. 29,2.
4  Dit verbum nog 1,19; 28,12; 30,9.15; 42,24. Meestal met een ontkenning.
5Vgl. 31,1.3.8.
6  Eigenlijk 'lichte'. Vgl. 'leichte Kavallerie'.
7  Vgl. 31,1.
8  Vgl. Deut. 32,30; Lev. 26,8.
9  Het artikel moet mijns inziens hier niet vertaald worden.
10  Of toch een pijnboom? Delitzsch: Das bisher einem dichten Walde gleiche Volk wird gleich einer einsam auf des Berges Gipfel sich erhebenden hochstämmigen schlanken Pinie ..
11  Vgl. 5,26; 18,3; 31,9.
12  Zie voor de vorm Gen. 43,29. Vgl. GesK 67n.
13  Vgl. voor de vorm Jer. 23,37.
14  Zeer problematische regels. Wildberger, o.a., ziet geen mogelijkheid er zonder tekstwijziging uit te komen.
15  Met dank aan Da Costa (Lied 292:1, Liedboek voor de kerken). Het verbum is een hapax leg., afgeleid van het woord vleugel.
16  In de verzen 19-21 is de afwisseling van 2de pers. sing. en plur. verwarrend.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 10de zondag van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-18 [OT-alt] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,19-26 [OT-alt] , Jes. 30,15-21 [OT]

10de zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 30,15-21 [OT]
Luc. 13,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 843; Colofon