aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 48,17-21
17Zo zegt JHWH, je verlosser, de heilige Israëls:
Ik ben JHWH, je God, die je leert voorspoedig
de weg te betreden die je moet gaan.
18O, dat je toch gewillig luistert naar mijn aanwijzingen,
dan zal je vrede als een rivier zijn
en je gerechtigheid als de golven der zee.
19Dan zal je nazaat als zand zijn
en wie uit je lendenen ontspruiten als de korrels ervan.
Niet zal afgesneden en niet zal vernietigd worden
zijn naam van voor mijn aangezicht.

20Vertrekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën,
verkondigt het met jubelende stem,
laat het uitgaan tot het einde der aarde.
Zeggen jullie:
JHWH  heeft zijn knecht Jakob  verlost,
21niet leden zij dorst, toen hij hen in de woestijnen leidde.
Water uit de rots  liet hij voor hen vloeien ;
hij spleet de rots, en het water vloeide.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 14 Aug 2020 11:38:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 48,17-21 , Jes. 48,17-21 , Jes. 48,17-21 , Jes. 48,17-22 , Jes. 48,12-22
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 26; Colofon