aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ezra 5,1-5
1Toen profeteerden Haggaï de profeet
en Zacharia de kleinzoon1 van Iddo de profeet
over de Judeeërs in Juda en Jeruzalem in de naam van de God van Israël.
2Daarop stonden Zerubbabel de zoon van Sealthiël en Jezua de zoon van Jozadak op
en begonnen te bouwen aan het huis van God in Jeruzalem,
en bij hen waren de profeten van God, die hen steunden.
3Een tijd erna kwamen tot hen Tattenai
de gouverneur van de provincie “van over de rivier”
en Sjetar-Boznai en hun ambtgenoten,
en zij spraken als volgt tot hen:
Wie heeft u bevel gegeven om dit huis te bouwen
en deze muur /inrichting2 te voltooien?
4Daarna spraken zij aldus tot hen:
Welke zijn de namen van de mannen, die dit gebouw bouwen?
5Maar het oog van hun God was over de oudsten van de Judeeërs,
zodat zij hen niet lieten staken totdat een koninklijk schrijven hierover naar Darius was gegaan
en er een decreet was teruggekomen.
Noten
1בַר betekent hier 'kleinzoon', Gesenius, p. 899. Verg. Zach. 1, 1
2אֻשַּׁרְנָ֥א muur, inrichting?

Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 12 Aug 2020 11:22:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 89; Colofon