aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 18 oktober 2020
Ezra 5,1-5
Vertaling
1Toen profeteerden Haggaï de profeet
en Zacharia de kleinzoon1 van Iddo de profeet
over de Judeeërs in Juda en Jeruzalem in de naam van de God van Israël.
2Daarop stonden Zerubbabel de zoon van Sealthiël en Jezua de zoon van Jozadak op
en begonnen te bouwen aan het huis van God in Jeruzalem,
en bij hen waren de profeten van God, die hen steunden.
3Een tijd erna kwamen tot hen Tattenai
de gouverneur van de provincie “van over de rivier”
en Sjetar-Boznai en hun ambtgenoten,
en zij spraken als volgt tot hen:
Wie heeft u bevel gegeven om dit huis te bouwen
en deze muur /inrichting2 te voltooien?
4Daarna spraken zij aldus tot hen:
Welke zijn de namen van de mannen, die dit gebouw bouwen?
5Maar het oog van hun God was over de oudsten van de Judeeërs,
zodat zij hen niet lieten staken totdat een koninklijk schrijven hierover naar Darius was gegaan
en er een decreet was teruggekomen.
Noten
1בַר betekent hier 'kleinzoon', Gesenius, p. 899. Verg. Zach. 1, 1
2אֻשַּׁרְנָ֥א muur, inrichting?
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 12 Aug 2020 11:22:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 45,1-7 [OT]
Mat. 22,15-22 [Luthers leesrooster]
Ezra 3,10-13 [OT-alt]
Ezra 4,1-7 [OT-alt]
Ezra 5,1-5 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 28; Colofon