aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9de zondag van de zomer, 19 augustus 2007
Lucas 12,49-56
Inleiding
Jezus brengt verdeeldheid door zijn komst.
Vertaling
49Vuur ben ik komen werpen op de aarde,
en wat wil ik1
als het al ontstoken is.
50Maar ik heb een doop
waarmee ik gedoopt moet worden
en hoe beklemt
totdat het is volbracht.
51U meent dat ik ben gekomen
om vrede te geven op aarde?
Geenszins zeg ik u
Maar veelmeer verdeeldheid.
52Want vanaf nu
als er vijf in een huis zullen zijn
zullen ze verdeeld zijn:
drie tegen twee
en twee tegen drie,
53verdeeld zullen ze worden
een vader tegen een zoon
en een zoon tegen een vader,
een moeder tegen de dochter
en een dochter tegen de moeder,
een schoonmoeder tegen haar schoondochter
en een schoondochter tegen de schoonmoeder.
54Ook hij zei tegen de menigten:
wanneer jullie zien
dat een wolk opkomt in het westen
zeggen jullie meteen:
er komt regen,
en zo gebeurt het;
55en wanneer jullie de zuidenwind zien waaien
zeggen jullie: er zal hitte zijn,
en dat gebeurt.
56Schijnheiligen,
het aangezicht van de aarde en de hemel
weten jullie te onderkennen2
maar juist deze tijd3 ,
hoe bestaat het
dat jullie die niet onderkennen?
Noten
1Naardense Bijbel: Wat wil ik anders dan dat het al ontstoken is
2letterlijk: beproeven, testen, bewijzen door het uit te testen
3er staat kairos, juiste, bepalende tijd, vandaar de keuze voor juist … tijd
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 9de zondag van de zomer
Laatste wijziging 13 Aug 2007 12:42:42
Reacties:
Soeting: Luc. 12, 49-56 [2007-08-06 12:52:34]
Reactie op vertaling Kees Meijer
Vs 49 voorstel: en wat zou ik graag willen, dat het reeds onstoken was!
50 Lett. Er is een doop waarmee ik gedoopt moet worden — voorstel:ik moet mij echter aan een doop onderwerpen
kai poos sunechomai, maar hoe wordt ik erdoor gekweld..
ander mogelijke vertaling: hoe wordt ik erdoor aangedreven, opgejaagd...
51b Nee, zeg ik jullie, eerder verdeeldheid
52 Van nu aan zullen
53 Voorstel, met NBG: vader tegen zoon
en zoon tegen vader etc.
54 Voorstel: Huij zei ook tegen de menigten
55b: er zal hitte komen / het zal heet worden
56 dokimazein: beoordelen ?
56b maar waarom weten jullie dan niet deze tijd te beoordelen?

Andere vertalingen: Luc. 12,49-56 [Evangelie] , Luc. 12,49-59 [Evangelie] , Luc. 12,49-56 [Evangelie] , Luc. 12,49-56 [Evangelie] , Luc. 12,42-59 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 12,49-56 [Commentaar] vuur op aarde

9de zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 23,23-29 [OT]
Luc. 12,49-56 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 311; Colofon