aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 11 oktober 2020
Ezra 3,1-6
Vertaling
1De zevende maand brak aan terwijl de Israëlieten in hun steden waren.
En het volk verzamelde zich als één man in Jeruzalem.
2Toen kwamen1 Jesua, de zoon van Josadek, en zijn broers de priesters in actie
evenals Zerubabel, de zoon van Sealtiël, en zijn broers
en zij bouwden een altaar voor de God van Israël
om daarop hun brandoffers te brengen
zoals staat geschreven in de Tora van Mozes, de man Gods.
3En zij bouwden het altaar op zijn [oude] fundamenten2
terwijl ze door angst voor de volken van de landen waren bevangen
en daarop brachten zij brandoffers,
brandoffers in de morgen en in de avond3 .
4Zij vierden het loofhuttenfeest zoals geschreven staat
en brachten dagelijks brandoffers in de voorgeschreven aantallen;
wat op een dag moest gebeuren4 op de eigen dag.
5En van toen af aan steeds de voortdurende brandoffers,
die voor het begin van de nieuwe maand5
en die voor alle vaste tijden voor JHWH die geheiligd zijn.
En die van allen die vrijwillig een offergave willen brengen6 .
6Met ingang van de eerste dag van de zevende maand7
zijn zij begonnen met het brengen van brandoffers aan JHWH.
Voor de tempel van JHWH was de fundering [toen nog] niet gelegd.
Noten
1Het werkwoord staat in het enkelvoud waar wij een meervoud vertalen.
2Mogelijk waren die er nog, vergelijk NB en NBV
3Num. 28:4 en Ex. 29:38-40
4 דְּבַר־יֹ֥ום Het Hebreeuws heeft daar maar twee woorden voor nodig!
5Num. 28, 11-15 De nieuwe maand begint op de dag dat de eerste sikkel van een nieuwe maan zichtbaar is.
6Letterlijk: vrijwillig een vrijwillige offergave offeren. Buber vertaalt: der IHM eine Willigung willigt.
7Num. 29: 1-6 Dit is het religieuze nieuwjaar, een jubeldag met een aangepast “maandoffer”. Het religieuze nieuwjaar wordt gevierd in de zevende maand tisjre (ongeveer samenvallend met september)
Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 13 May 2020 11:44:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 25,1-9 [OT]
Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]
Ezra 1,1-11 [OT-alt]
Ezra 3,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 332; Colofon