aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 11 oktober 2020
Ezra 1,1-11
Vertaling
1In het eerste jaar dat Cyrus koning van Perzië was,
— om het woord van JHWH uit de mond van Jeremia in vervulling te doen gaan —
wekte JHWH de geest van Cyrus, de koning van Perzië, op.
Hij liet een boodschap1 door heel zijn rijk heen gaan
en ook nog in geschrifte — met de volgende inhoud:
2Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië
Alle koninkrijken op aarde heeft JHWH, de heer van de hemel,
aan mij ter beschikking gesteld
en hij zelf heeft mij opgedragen2 om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem
dat in Juda is gelegen.
3Wie ook van jullie, uit al zijn volken,
— moge zijn god met hem zijn –
laat hij toch opgaan naar Jeruzalem dat in Juda is gelegen
en laat hij het huis gaan bouwen voor JHWH, de god van Israël,
hij die god is in Jeruzalem.
4En ieder die overblijft van alle plaatsen waarin hij als vreemdeling verbleef,
laat hij de mannen van zijn plaats ondersteunen
met zilver en goud, uitrusting en vee
als een vrijwillige bijdrage aan het huis van de god in Jeruzalem.

5De familie hoofden van Juda en Benjamin kwamen in actie
met de priesters en levieten, ieder wiens geest door god was opgewekt,
om op te gaan en te gaan bouwen aan het huis van JHWH in Jeruzalem.
6En alle buren ondersteunden3 hen met voorwerpen van zilver en goud en met andere spullen,
met vee en kostbare geschenken, nog afgezien van vrijwillige bijdragen.
7En koning Cyrus liet naar buiten brengen de voorwerpen uit huis van JHWH
die Nebukadnezar uit Jeruzalem had laten brengen
en in het huis van zijn goden had opgesteld.
8En Cyrus, de koning van Perzië, liet ze door4 Mitredat, de schatbewaarder, naar buiten brengen
en hij telde ze uit ten overstaan van Sesbasar, de vorst over Juda.
9En dit is het aantal daarvan:
30 gouden manden, 1000 zilveren manden en 29 wierrook vaten5 .
1030 gouden bekers, 410 bekers van tweede gehalte zilver en een duizendtal andere voorwerpen.
11Alle voorwerpen, gouden en zilveren, waren in totaal 5400 stuks.
Dat alles liet Sesbasar opgaan
met degenen die uit de ballingschap uit Babel naar Jeruzalem opgingen.
Noten
1Letterlijk: Stem  Vergelijk Ex. 36,6
2 Of wellicht ook : uitgekozen? Cf. Jer. 49, 19 en 50, 44
3Maakten hun handen zwaar —> overlaadden hen met
4Letterlijk: door de hand van Mitredat
5Betekenis van מַחֲלָפִ֖ים is dubieus. Andere Griekse versies hebben θυίσκη Schaal voor brandoffers. NB heeft offerschalen Zo ook NRSV met censers en Chouraqui met cuvettes. Soms (NBG51, NBV en SV) vertaald met messen., Buber Ersatzstücke (n.a.v. LLX παρηλλαγμένα)
Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 19 Sep 2020 16:30:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 25,1-9 [OT]
Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]
Ezra 1,1-11 [OT-alt]
Ezra 3,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 257; Colofon