aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag, 4 november 2020
Matteüs 20,1-16
Vertaling
1Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een rentmeester
die er vroeg op uitgaat om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
2Hij komt een denarie per dag overeen met de arbeiders
en stuurt ze naar zijn wijngaard.
3Omstreeks het derde uur gaat hij uit
en ziet anderen staan op de markt, zonder werk.
4Hij zegt hen: gaan jullie ook naar de wijngaard
en ik zal jullie geven wat rechtvaardig is.
5Zij gaan weg.
Weer gaat hij omstreeks het zesde en het negende uur en doet net zo.
6Rond het elfde uur gaat hij uit
en vindt anderen staan en zegt tegen hen:
wat staan jullie hier de hele dag zonder werk?
7Zij zeggen hem: niemand hier ons gehuurd.
Zegt hij tegen hen: gaan jullie ook naar de wijngaard.
8Dan is het laat geworden en zegt de heer van de wijngaard tegen zijn opzichter:
roep de arbeiders en geef hen hun loon,
te beginnen bij de laatsten tot de eersten.
9Daar komen die van het elfde uur,
zij ontvangen een denarie.
10Daar komen de eersten
en denken dat ze meer zullen ontvangen.
Maar ook zij ontvangen een denarie.
11Ze nemen het aan en mopperen tegen de rentmeester.
12Ze zeggen: die laatsten daar hebben één uur gewerkt,
maar u hebt hen gelijk behandeld als ons
die het gewicht en de hitte van de dag hebben verdragen.
13Maar hij antwoordt een van hen en zegt:
vriend, ik doe u geen onrecht,
bent u niet een denarie met mij overeen gekomen?
14Neem het uwe en ga.
Ik wil aan deze laatste hetzelfde geven als aan u.
15Of staat het mij niet vrij te doen wat ik wil in mijn zaken?
Of is uw oog boos omdat ik goed ben?
16Zo zullen de laatsten eersten en de eersten laatsten zijn.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Dankdag
Laatste wijziging 29 Sep 2020 08:22:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 20,1-16 [Evangelie] De vrijheid om goed te doen strookt niet altijd met onze verwachtingen en onze rekensommen, met datgene wat wij gepast vinden. Het staat de huismeester, de landheer vrij om uit te gaan wanneer hij dat wil. , Mat. 20,1-16 [Evangelie] Laatsten en eersten, Mat. 20,1-16 [Evangelie] Het koninkrijk der hemelen en de vrijheid om goed te doen, Mat. 20,1-16 [Evangelie] , Mat. 20,1-16 [Evangelie] , Mat. 20,1-16 [Evangelie]

Dankdag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 24,14-16 [OT]
Mat. 20,1-16 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon