aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Matteüs 25,1-13
1
Dan zal het koninkrijk van de hemelen
vergeleken worden met tien meisjes,
die hun lampen pakten en naar buiten gingen,
de bruidegom tegemoet.

2
Vijf van hen waren dom, en vijf verstandig.

3
De vijf dommen namen wel hun lampen,
maar namen geen olie met zich mee.

4
De verstandigen daarentegen namen olie mee in de bakjes,
met hun lampen.

5
Toen de bruidegom over tijd was,
knikkebolden allen en vielen in slaap.

6
Midden in de nacht werd er geroepen:
Kijk, de bruidegom!
Kom naar buiten, hem tegemoet!

7
Toen werden al die meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.

8
En de dommen zeiden tegen de verstandigen:
geef ons van jullie olie,
want onze lampen zijn uitgegaan.

9
De verstandigen antwoordden en zeiden:
nee, want er is misschien niet genoeg
voor ons en voor jullie.
Ga liever naar de verkopers, en koop ’t voor jezelf.

10
Toen zij weg waren om ’t te kopen,
kwam de bruidegom.
en zij die voorbereid waren,
gingen met hem weg naar het feest –
en de deur ging op slot.

11
Laten kwamen ook de andere meisjes;
ze zeiden: Heer, heer, doe open voor ons!

12
Maar hij antwoordde hen:
echt, ik zeg jullie: ik ken jullie niet.

13
Wees dus alert,
want je weet niet de dag of het uur.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 10 Oct 2020 17:08:37
Reacties:
harrypals: reactie als eerste aangewezen corrector [2020-10-23 10:38:02]
Een goed voor te lezen vertaling, met mooie vondsten (de bruidegom die 'over tijd' is (vs. 5), de meisjes die 'knikkebolden', 'voorbereid' (10)
Enkele opmerkingen:
1. 'vergeleken'? of toch sterker 'gelijk geworden aan'
1. 'pakten': zelfde woord als 2x in vs. 3, dus zou ik 'namen' vertalen
2. 'verstandig': is 'wijs' niet adequater en ruimer, meer goochem?
3. Ik mis 'gar'; en 'vijf' staat hier niet
6. 'werd er geroepen' had Mattheus kunnen schrijven, maar heeft hij niet gedaan; dus bijv. 'klonk er geroep'
8. niet 'zijn uitgegaan', maar 'gaan uit' (praesens)
9. hier zou ik 'de' aan het begin laten horen: 'Maar'
9. geen 'misschien' lijkt me, het is veel stelliger 'zeker' of 'vast'
10. niet 'gingen weg', maar 'gingen naar binnen'; naar 'de bruiloft' (niet het algemene 'feest'
11. 'Later'
12. hier heb je 'en zei' weggelaten, anders dan in vs. 9
12/13 beide keren staat er 'oida(te)', is zinvol om te laten horen, dus gelijk te vertalen
13. 'alert' — kan, maar ik mis toch het 'waakzame'

Andere vertalingen: Mat. 25,1-13 Het koninkrijk der hemelen , Mat. 25,13-30 de talenten, Mat. 25,1-13 Wat is dwaasheid?, Mat. 25,1-13 , Mat. 25,13-30
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 71; Colofon