aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 4 oktober 2020
Matteüs 21,33-46
Inleiding
Een parabel over de gevolgen die wijngaardpachters zullen ondergaan
Vertaling
33Luister naar een andere gelijkenis:
Iemand was huisheer,
die een wijngaard plantte
er een hek omheen zette
er een wijnpers in groef
een toren/boerderij bouwde
hem verhuurde aan wijngaardpachters
en op reis ging.

34Toen dan de vruchtentijd naderde,
zond hij zijn knechten naar de wijngaardpachters
om zijn vruchten te ontvangen.
35De wijngaardpachters die zijn knechten ontvingen,
de ene sloegen ze,
de andere doodden ze
en de derde stenigden ze.

36Hij zond weer andere knechten,
meer dan de eerste,
Zij deden met hen hetzelfde.

37Op het laatst zond hij naar hen zijn zoon,
zeggend:
‘Ze zullen voor mijn zoon respect hebben.’
38Toen de wijngaardpachters de zoon echter zagen,
zeiden zij in zichzelf:
‘Deze is de erfgenaam.
Kom, laten wij hem doden
en [zo] het erfdeel hebben.’
39Na ontvangst
gooiden ze hem de wijngaard uit
en doodden [hem].

40Wanneer dan de heer van de wijngaard komt,
wat zal hij met die wijngaardpachters doen?’
41Ze zeiden hem:
‘De kwaden, op een kwade manier zal hij hen ombrengen
en de wijngaard zal hij aan andere wijngaardpachters verhuren
die hem wel de vruchten op hun tijd zullen teruggeven.’

42Jezus zegt hun:
‘Hebben jullie nooit in de Schriften gelezen:
“De steen die de bouwlieden afgekeurd hebben,
deze is tot hoeksteen geworden;
van de kant van de Heer is dit gebeurd
het is wonderbaarlijk in onze ogen.”
43Daarom zeg ik jullie,
dat van jullie het koninkrijk van God zal worden afgenomen
en gegeven aan een volk dat de vruchten ervan voortbrengt.
44Hij die op deze steen valt,
zal ingedeukt worden,
en op wie hij ook maar valt,
die zal hij vermorzelen.
45Toen de overpriesters en de farizeeën naar zijn gelijkenissen luisterden,
wisten zij dat hij [het] over hen zegt.
46Hoewel ze hem zochten te grijpen,
vreesden zij de menigten,
aangezien zij hem voor een profeet hielden.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 6 Nov 2020 15:34:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,33-46 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] de pachters, Mat. 21,33-43 [Evangelie]

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 5,1-7 [OT]
Mat. 21,33-46 [Luthers leesrooster]
Dan. 6,1-29 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 265; Colofon