aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de herfst, 27 september 2020
Matteüs 21,23-32
Jezus keert de machtsvraag om
Inleiding
Zondag 27 september
Mattheus 21: 23-32
  Harry Pals
  Leen de Ronde
Vertaling
Mattheüs 21 : 23-32

23En toen hij gekomen was in de tempel
kwamen bij hem – terwijl hij onderricht gaf –
de overpriesters en de oudsten van het volk,
ze zeiden:
Met welk gezag1 doet u dit?
En wie heeft u dat gezag gegeven?!
24Maar Jezus zei ten antwoord tegen hen :
Ik zal u ook één2 uitspraak3 vragen,
en als u mij dat zegt
zal ook ik u zeggen met welk gezag ik dit doe:
25de doop, die van Johannes4 – van waar5 was die?
uit de hemel of uit de mensen?
Zij overlegden onder elkaar,
ze zeiden:
Als we zeggen: uit de hemel,
zal hij tegen ons zeggen: waarom heb je hem dan niet geloofd?!
26Maar als we zeggen: uit de mensen,
vrezen6 wij de menigte7 ,
want allemaal houden ze hem voor een profeet, die Johannes…!
27En ze zeiden ten antwoord tegen Jezus:
Wij weten ’t niet!
Toen zei ook hij tegen hen:
Dan zeg ik8 u evenmin
met welk gezag ik dit doe!
28Maar wat denkt u hiervan?
Een mens9 had twee kinderen10 .
Hij kwam bij de eerste,
hij zei:
Kind11 , ga heen, werk vandaag in de wijngaard!
29Maar hij12 , hij13 zei ten antwoord:
Ik wil niet!
maar later, tot inkeer gekomen14 , ging hij wel!
30En hij15 kwam16 bij de ander, hij zei hetzelfde.
Maar hij17 , hij zei ten antwoord:
Hier ben ik, heer!18
en hij ging toch niet!
31Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?
Ze zeggen:
De eerste!
Dan zegt Jezus tegen hen:
Amen, ik zeg u:
de tollenaars en de hoeren zullen voor u uit trekken,
het koninkrijk van God binnen!
32Want Johannes is naar u toe gekomen,
op de weg van gerechtigheid19 ,
en u hebt hem niet geloofd,
maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd –
maar u hebt dat gezien, en bent toch niet later20 tot inkeer gekomen
om hem wel te gaan geloven…!
Noten
1zo Naardense Bijbel; ‘bevoegdheid’ (NBV) is te weinig
2met nadruk ‘één’
3zo NB, vertaling van ‘logos’
4zo vertaalt Naastepad (‘Acht gelijkenissen’) het ‘to’ voorafgaand aan Johannes
5NBV ‘in wiens opdracht’
6NBV ‘krijgen we over ons heen’, is wel erg parafraserend
7NBV ‘volk’ – dat had Mattheus ook kunnen schrijven, maar heeft hij niet gedaan
8met nadruk
9de NBV maakt van ’een mens’ ‘ iemand’ – waarom?
10 waarom maakt de NBV er ‘zonen’ van? onnodig sexisme!
11nu vertaalt de NBV ‘Jongen’ – verder op de weg van het sexisme…
12een onverwacht antwoord!
13om vooral duidelijk te zijn vult de NBV hier ‘de zoon’ in, weer een extra mannelijk woord dat niet zo in de grondtekst staat!
14NBV: ‘bedacht hij zich’, mist de notie van omkeer en berouw
15niet te geloven, daar heeft de NBV ‘de man’…!
16verdwenen in de NBV
17weer een verrassing!, na het antwoord van de eerste
18de NBV maakt er ‘vader’ van; ‘heer’ klinkt ons vreemd in oren, maar drukt in bijbelse tijden de bestaande verhoudingen uit
19NBV ‘Johannes koos de weg van de gerechtigheid’, voert daarmee een notie van ‘kiezen’ in, die niet in de grondtekst staat
20verdwenen in de NBV
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e van de herfst
Laatste wijziging 19 Sep 2020 06:15:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,23-32 [Evangelie] , Mat. 21,23-32 [Evangelie] , Mat. 21,23-32 [Evangelie] , Mat. 21,23-32 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 21,23-32 [Commentaar]

2e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 18,1-4 [OT]
Ez. 18,25-32 [OT]
Mat. 21,23-32 [Evangelie]
Dan. 2,1-49 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 38; Colofon