aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8ste zondag van de zomer, 12 augustus 2007
Lucas 12,22-40
Vertaling
22Hij zei tegen zijn leerlingen:
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over je leven  wat je moet eten,
of over je lichaam wat je moet aantrekken:
23het leven is meer dan het voedsel
en het lichaam is meer dan de kleding.
24Let op de raven!
Zij zaaien niet en oogsten niet,
voor hen geen voorraadkamer of schuur,
en God geeft hen te eten.
Hoeveel meer verschillen jullie van de vogels?
25Wie van jullie kan door zich zorgen te maken een el aan zijn lengte toevoegen?
26Indien jullie dan tot het geringste nog niet in staat zijn
wat zul je dan zorgen hebben over het overige?
27Let op de lelieën, hoe zij groeien:
zij zwoegen niet, zij spinnen niet!
Maar ik zeg jullie: zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid
was niet gekleed als één van deze.
28Indien God het gras dat vandaag op het veld staat
en dat morgen in de oven geworpen wordt zó bekleedt,
hoeveel te meer dan jullie, kleingelovigen!
29Ook jullie: vraag je niet af wat je eet of drinkt.
Wind je niet op!
30Met al die vragen houden de heidenen op deze wereld zich bezig,
maar van jullie weet de vader dat je ze nodig hebt.
31Zoek toch zijn koninkrijk en die dingen krijg je erbij!
32Vrees niet, jullie kleine kudde,
want jullie vader heeft ervoor gekozen om jullie het koninkrijk te géven!
33Verkoop je spullen en schenk (een teken van) ontferming.
Maak jezelf beurzen die niet verouderen,
een onuitputtelijke schat in de hemelen,
waar geef dief komt en geen mot die verteert.
34Want waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.
35Laten jullie lendenen omgord zijn
en de lampen brandend.
36En jullie: wees net als mensen die wachten op hun heer
wanneer die terugkomt van de bruiloft:
als hij gekomen is en op de deur klopt doen zij hem onmiddellijk open.
37Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende vindt!
Waarlijk ik zeg jullie: hij zal zich omgorden en hen doen aanliggen
en langsgaan om hen te bedienen.
38Ook wanneer hij komt in de tweede of in de derde wake en het zo vindt:
zalig zijn zij!
39Maar weet dit:
had de heer van het huis geweten in welk uur de dief zou komen,
dan had hij in zijn huis niet laten inbreken.
40Wees dan gereed jullie, want op een uur dat je het niet verwacht
komt de mensenzoon.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 8ste zondag van de zomer
Laatste wijziging 12 Jul 2007 18:59:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 12,35-40 [Evangelie] De komst van de mensenzoon, Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,32-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,33-48 [Evangelie] , Luc. 12,32-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,32-41 [Evangelie] En jullie...houd je gereed...!

8ste zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,17-25 [OT]
Luc. 12,22-40 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon