aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 30 augustus 2020
Romeinen 12,1-8
Vertaling
1Ik roep jullie dus op broeders en zusters
vanwege de innerlijke barmhartigheden van God
dat jullie je lichamen inzetten
tot een offer dat voor God levendig is, heilig en welbehaaglijk.
Dat is jullie zuivere1 eredienst.
2En laten jullie je niet gelijkschakelen met het schema van deze wereld
maar laat je omvormen door vernieuwing van je gezindheid
zodat je kunt toetsen wat de wil van God is:
wat goed is, en welbehaaglijk en volkomen.
3Ja, vanwege de genade die mij gegeven is,
zeg ik tegen ieder bij jullie:
denk niet hoger dan je behoort te denken,
maar denk bedachtzaam2 ,
zoals God aan ieder geeft naar de mate van het geloof.
4Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben,
en niet alle leden dezelfde praxis hebben
5zo zijn wij veel leden één lichaam in Christus,
maar elkeen leden van elkaar,
6die verschillende gaven hebben
naar de genade ons geschonken,
om te profeteren in overeenstemming met het geloof,
7of dienend in het dienen
of onderwijzend in het onderwijs,
8of oproepend in het oproepen
wie meedeelt in eenvoud,
wie vooraan staat, in ijver,
wie zich ontfermt, in vrolijkheid.
Noten
1λογικός komt in het N.T. alleen nog voor in 1 Petrus 2:2. Naardense: in overeenstemming met het woord.
2Murre, 1587; vgl. Chouraqui: avec sagesse
Afdrukken | vertaling door Joop | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 27 Jan 2021 20:39:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 12,1-21 [NT-alt] , Rom. 12,6-21 [Epistel] , Rom. 12,6-16 [Epistel] over de werking van genadegaven, Rom. 12,1-8 [Epistel] Omvorming, Rom. 12,6-16 [Epistel]

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 7,23-28 [OT]
Rom. 12,1-8 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 151; Colofon