aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Romeinen 9,1-5
De vertaling is van Pieter Oussoren, Naardense Bijbel.
Twee kanttekeningen daarbij: in vers 3 vertaalt Pieter adelphoon met broeders en zusters. Dat lijkt mij correct. Maar in vers 4 vertaalt hij huiothesia met zonen en dochters en dat lijkt mij niet correct. Het zoonschap dat hier bedoeld is houdt verband met erfgenaam zijn, in dit verband: erfgenaam van de belofte. Ik zou niet weten hoe je dit genderneutraal of inclusief moet vertalen. Ik laat het dus maar staan.
1Waarheid spreek ik,
één met Christus lieg ik niet,
terwijl één met de heilige Geest
mijn mede-geweten het medebetuigt:
2dat er bij mij grote droefheid is
en een niet aflatende pijn in mijn hart.
3Want ik heb gebeden
dat ik vervloekt mocht zijn,
ikzelf los van de Gezalfde
ter wille van mijn broeders-en-zusters,
naar vlees-en-bloed mijn medegeborenen;
4zij zijn Israëlieten, van hen zijn
de aanneming tot zonen-en-dochters,
de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving,
de eredienst en de aankondigingen;
5van hen zijn de vaderen
en uit hen is de Gezalfde,
naar vlees-en-bloed,-
die over allen God is,
te zegenen tot in de eeuwigheden.
Amen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 8e van de zomer
Laatste wijziging 27 Jan 2021 20:57:14
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 9,1-16
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 97; Colofon