aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8ste zondag van de zomer, 12 augustus 2007
Jesaja 65,17-25
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Vertaling
17Want zie, ik schep de hemel nieuw en de aarde nieuw.
Er zal niet meer aan het vroegere worden gedacht
het zal niet meer in het hart opkomen.
18Wees toch vrolijk
juich maar voort
om wat ik schep.
Zie, ik schep Jeruzalem tot gejuich
en het volk ervan tot vrolijkheid.
19Ik juich over Jeruzalem
en ik ben vrolijk over mijn volk.
Niemand hoort daarin nog
geluid van wenen
geluid van hulpgeroep.
20Er zal daar niet meer zijn
een zuigeling die maar een paar dagen leeft
of een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt.
Want een jongen zal als honderdjarige sterven
en wie de honderd niet haalt, moet wel een vloek dragen.
21Men bouwt huizen en woont erin.
Men plant wijngaarden en eet de vrucht daarvan.
22Men bouwt niet om een ander erin te laten wonen.
Men plant niet om een ander ervan te laten eten.
Want zolang als de dagen van de boom1
zo zullen de dagen van mijn volk zijn.
Wat de arbeid der handen oplevert
zullen mijn uitverkorenen genieten.
23Ze zullen niet voor niets zwoegen
en geen kinderen krijgen voor een verschrikkelijk lot.
Want ze zijn de nazaten van de gezegenden van JHWH
en hun nakomelingen mét hen.
24Het zal geschieden dat ze nog niet roepen
of ík antwoordt hun al
dat terwijl ze nog spreken
ík hen verhoor.
25De wolf en het lam zullen samen weiden
de leeuw zal net als het rund stro eten
en de slang, die heeft stof als voedsel.
Men zal geen kwaad doen
noch verderf aanrichten
op heel mijn heilige berg
zegt JHWH.
Noten
1 bedoeld is: boom des levens.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 8ste zondag van de zomer
Laatste wijziging 17 Jun 2007 20:37:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 65,17-25 [OT] Hemel en aarde nieuw, Jes. 65,17-25 [OT-alt] De hemel nieuw en de aarde nieuw, Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-23 [OT-alt] , Jes. 65,17-25 [OT]

8ste zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,17-25 [OT]
Luc. 12,22-40 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 113; Colofon