aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de zomer, 28 juni 2020
Romeinen 6,1-14
Inleiding
Niet meer verslaafd aan de zonde.
Eigenlijk hoeft alleen 6,3-11 vertaald te worden, ik heb de tekst iets ruimer genomen: 1,1-14, zodat de lezer ziet dat het geheel omsloten wordt door 'genade' (vs 1 en vs 14).
Vertaling
1Wat zullen wij dan zeggen?
Moeten we in de zonde volharden om de genade laten toenemen?
2Dat nooit!
Zij die voor de zonde gestorven zijn, hoe zullen zij daarin nog leven?
3Of weten jullie niet
dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood,
opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader,
zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
5Want als wij verenigd zijn in dezelfde dood als hij,
dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding.
6Dit wetende,
dat onze oude mens met hem gekruisigd is,
opdat het zondige lichaam uitgeschakeld zou worden,
en wij niet meer slaaf1 van de zonde zouden zijn.
7Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde.
8Als wij nu met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met hem zullen leven.
9omdat we weten dat Christus die uit de doden is opgewekt, niet meer sterft;
de dood is geen heer2 meer over hem.
10Want wat gestorven is, is voor de zonde voor altijd gestorven,
en wat leeft, leeft voor God.

11Zo dienen ook jullie jezelf te beschouwen:
dat jullie dood bent voor de zonde,
maar levend voor God in Christus Jezus.
12Laat dan niet de zonde in jullie sterfelijk lichaam koning zijn3
om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
13En stel jullie ledematen niet ter beschikking,
als instrumenten van ongerechtigheid, aan de zonde,
stel jullie zelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn
en laat jullie ledematen instrumenten van gerechtigheid zijn voor God.
14Want de zonde zal over jullie geen heer zijn,
want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade.
Noten
1δουλεύω heb ik vertaald met 'slaaf zijn'.
2vs 9 en 14 — het antoniem van δουλεύω: κυριεύω heb ik vertaald met 'heer zijn'.
3βασιλεύω heb ik vertaald met 'koning zijn'.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 2e van de zomer
Laatste wijziging 27 Jan 2021 16:34:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

2e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 29,1-14 [OT]
Rom. 6,1-14 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 765; Colofon