aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 7 juni 2020
Exodus 24,1-18
Vertaling
1Tot Mozes zei hij:
Ga omhoog naar JHWH
jij en Aäron, Nadab en Abihu
en zeventig van de oudsten van Israël
en buig je op een afstand neer.
2Alleen Mozes mag naderen tot JHWH
maar zij mogen niet naderen
en het volk mag niet met hem mee omhoog gaan.
3Mozes kwam en verhaalde alle woorden van JHWH en alle richtlijnen
en het volk antwoordde eenstemmig:
Alle woorden die JHWH gesproken heeft zullen wij doen.
4Mozes schreef alle woorden van JHWH op.
Hij stond vroeg in de morgen op
en bouwde een altaar onder aan de berg
en twaalf opgerichte stenen
zoals er twaalf stammen van Israël waren.
5Hij zond de jongelingen van de kinderen van Israël
zij brachten brandoffers
en offerden stieren als vredeoffer voor JHWH.
6Mozes nam de helft van het bloed
en deed het in bekkens
met de [andere] helft van het bloed besprenkelde hij het altaar.
7Hij nam het verbondsboek
en las het ten aanhoren van het volk voor
zij zeiden:
Alles wat JHWH gesproken heeft zullen wij doen
en er gehoor aan geven.
8Toen nam Mozes het bloed
en hij besprenkelde het volk ermee
en hij zei:
Zie, dit is het bloed van het verbond
dat JHWH [hierbij] met jullie sluit
op grond van al deze woorden.
Mozes ging met Aäron omhoog, met Nadab en Abihu
en zeventig van de oudsten van Israël.
10Zij zagen de god van Israël
onder zijn voeten was iets als een plaveisel van lapis lazuli
als de hemel zelf in zuiverheid.
11Naar de notabelen van de kinderen van Israël stak hij zijn hand echter niet uit
maar zij aanschouwden God
en zij aten en dronken.1
12JHWH zei tot Mozes:
Ga naar boven naar mij de berg op
en wees daar.
Ik zal je stenen tafels geven
de onderwijzing en het gebod
dat ik geschreven heb om hen te onderwijzen.
13Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua2
en Mozes ging omhoog, de berg van God op
14Tot de oudsten zei hij:
Blijf hier op ons wachten
tot wij naar jullie terugkeren.
Aäron en Chur zijn immers bij jullie3
wie iets heeft moet hen benaderen.
15Mozes ging naar boven naar de berg;
de wolk bedekte de berg.
16Toen kwam de heerlijkheid van JHWH op de berg de Sinaï wonen
de wolk bedekte die zes dagen;
hij riep Mozes op de zevende dag midden uit de wolk
17De aanblik van de heerlijkheid van JHWH
was als een verslindend vuur op de top van de berg
in de ogen van de kinderen van Israël.
18Mozes kwam in het midden van de wolk
hij ging omhoog de berg op;
Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg.
Noten
1Voor hen geldt dus niet dat niemand God kan zien zonder te sterven.
2Hier staat niet עֶבֶד = slaaf, dienstknecht, maar מְשָׁרְתֹ֑ו van שׁרת dienen.
3וְהִנֵּ֨ה heb ik weergegeven met immers.
Afdrukken | vertaling door evert | bij Trinitatis
Laatste wijziging 23 Feb 2021 07:23:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 24,12-18 [OT] , Ex. 24,12-18 [OT] , Ex. 24,12-18 [OT] , Ex. 24,12-18 [OT] , Ex. 24,12-18 [OT-alt] , Ex. 24,1-18 [OT-alt] , Ex. 24,12-18 [OT] , Ex. 24,12-18 [OT]
Exegeses: Ex. 24,1-8 [OT] Een verbond met twee kanten., Ex. 24,9-18 [OT] Van boven naar beneden

Trinitatis - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 28,16-20 [Evangelie]
Ex. 24,1-18 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 141; Colofon