aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ezechiël 36,24-28
24Ik zal jullie wegnemen uit de naties,
jullie verzamelen uit alle landen
en jullie naar jullie grond doen komen.
25Ik zal jullie met rein water besprenkelen,
zodat jullie rein zijn;
van al jullie cultische onreinheid en van al die rotgoden van jullie
verklaar ik jullie rein.
26Ik geef jullie een nieuw hart,
een nieuwe geest geef ik in jullie binnenste,
ik doe het hart van steen weg uit jullie vlees
en geef jullie een hart van vlees [en bloed].
27Mijn geest geef ik in jullie binnenste,
en ik maak
dat jullie mijn voorschriften volgen
en mijn richtlijnen in acht nemen en uitvoeren.
28Jullie zult in het land wonen
dat ik jullie vaderen heb gegeven,
jullie zult mijn volk zijn
en ik,
ik zal jullie god zijn.

Afdrukken | vertaling door mazbo | bij Paasnacht
Laatste wijziging 31 Jan 2020 11:25:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 36,24-28 , Ez. 36,24-28 , Ez. 36,24-28 , Ez. 36,24-28
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 45; Colofon