aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paasnacht, 11 april 2020
Jesaja 54,4-14
Vertaling
4Vrees niet, je komt niet voor schut te staan
schaam je niet, want je raakt niet te schande.
Dat je voor schut ging in je jeugd, zul je vergeten
en de smaad van je weduwe-zijn, niet meer gedenken.
5Want je man is hij die je gemaakt heeft,
JHWH der hemelse legerscharen is zijn naam.
Ja, je verlosser is de heilige van Israël,
God van heel de aarde, wordt hij genoemd.
6Want als een vrouw die verlaten is en geestelijk gewond, heeft JHWH je geroepen,
— zal een vrouw uit de jeugdtijd versmaad worden? — , zegt je God.
7Een klein ogenblik heb ik je verlaten,
maar in groot erbarmen bij elkaar geraapt.
8In een uitbarsting van toorn heb ik me een ogenblik voor je verborgen
maar met altijd durende solidariteit me over je erbarmd, zegt je verlosser, JHWH.
9Dit is mij als de wateren van Noach,
toen ik gezworen heb er van af te zien de wateren van Noach
ooit nog eens over de aarde te laten komen.
Zo heb ik gezworen niet meer toornig op je te zijn en je niet meer uit te schelden.
10Want bergen mogen wijken, heuvels wankelen
mijn solidariteit wijkt van jou niet
en mijn verbond van vrede wankelt niet
zegt hij die zich over je erbarmt, JHWH.

11Jij ellendige, opgejaagde en ongetrooste.
Zie, ik leg je stenen in de mortel
ik grondvest je op saffieren.
12Ik maak je tinnen van robijnen
je poorten van edelstenen.
Ja, heel je grenswal van kostbare stenen.
13Al je zonen worden leerlingen van JHWH
ja, groot wordt de vrede van je zonen.
14Op gerechtigheid word je gefundeerd
houd je ver van onderdrukking,
je hoeft niet te vrezen.
ook voor schrikbewind niet
want dat zal tot jou niet naderen.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij Paasnacht
Laatste wijziging 31 Jan 2020 11:17:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT] , Jes. 54,4-14 [OT]

Paasnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,15-31 [OT]
Mat. 28,1-10 [Evangelie]
Gen. 1,1-31 [OT]
Gen. 22,1-18 [OT]
Jes. 54,4-14 [OT]
Jes. 55,1-11 [OT]
Ez. 36,24-28 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 152; Colofon