aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 10 april 2020
Exodus 12,29-42
Vertaling
29Het geschiedde te middernacht
dat JHWH alle eerstgeborenen heeft doodgeslagen1
van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zou zitten
tot de eerstgeborene van de gevangene die in de kerker zat
en alle eerstgeborenen van het vee.
30Farao stond die nacht op
hij en al zijn dienstknechten en alle Egyptenaren
en er klonk in Egypte een luid geschreeuw
want er was daar geen huis waar geen dode was.
31Hij liet Mozes en Aäron ‘s nachts roepen2
en zei:
Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk,
zowel jullie als de kinderen van Israël en ga
dien JHWH zoals jullie gezegd hebben.
32Neem zowel jullie kleinvee als jullie runderen mee
zoals jullie hebben gesproken;
ga en zegen ook mij.
33De Egyptenaren drongen er sterk bij het volk op aan
dat het zich zou haasten om uit het land te vertrekken
want zij zeiden:
Wij allen gaan sterven.

34Het volk nam zijn deeg voordat het gegist was
hun baktroggen op hun schouders op hun kleren gebonden.
35De kinderen van Israël deden naar het woord van Mozes
zij vroegen van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en kleren.
36JHWH maakte dat de Egyptenaren welwillend waren jegens het volk
zodat zij op hun vraag ingingen
en zij spaarden de bezittingen van de Egyptenaren niet.3
37Toen reisden de kinderen van Israël te voet van Raämses naar Sukkot
ongeveer zeshonderdduizend aan volwassenen
ongerekend de kinderen.
38Ook een menigte ongeregeld volk trok met hen op
verder kleinvee en runderen
een zeer grote kudde.
39Zij bakten matsekoeken van het deeg dat zij uit Egypte meegenomen hadden4
want het was niet gegist
want ze waren uit Egypte verdreven
en hadden niet kunnen wachten
evenmin hadden ze proviand voor zich klaargemaakt.
40Het verblijf nu van de kinderen van Israël die in Egypte verbleven
[heeft] vierhonderd en dertig jaar [geduurd]...

41Het geschiedde aan het eind van de vierhonderd dertig jaar
het geschiedde juist op die dag:
alle legerscharen van JHWH zijn uit het land Egypte getrokken.
42Een nacht van waken was het voor JHWH
om hen uit het land Egypte te laten trekken
dit is de nacht bij uitstek van JHWH dat alle kinderen van Israël waken
van geslacht op geslacht.
Noten
1MT heeft hier een qatal.
2qr’ & ’l vertaal ik hier als ‘laten roepen’. ‘Roepen om’ zou ook kunnen, maar klinkt minder fraai.
3Zowel in vs. 27 als hier wordt ns.l gebruikt, in vs. 26 de hifil, hier de pi’el; vandaar mijn (niet) sparen.
4Jammer dat ik geen kans zie te laten zien dat ook het deeg uit Egypte ‘uitgeleid’ (js.‘) is.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 30 Jan 2020 15:44:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 12,29-42 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 12,1-51 [OT] Blijf af van onze tradities! Weet je dan nog welke?

Goede Vrijdag - rood of paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 26,47-75 [Evangelie]
Mat. 27,1-61 [Evangelie]
Ex. 12,21-28 [OT]
Ex. 12,29-42 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 66; Colofon