aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 15 maart 2020
Exodus 7,1-7
Vertaling
1JHWH zei tegen Mozes:
Zie toch, ik stel jou als God voor Farao.
Aäron je broer zal er zijn als je profeet.
2Jij moet alles wat ik je gebied, spreken
maar tot Farao zal je broer Aäron spreken
dat die de kinderen van Israël uit zijn land moet laten gaan.
3Ikzelf echter zal het hart van Farao verstokken
en ik zal in veelheid mijn tekenen en mijn wonderwerken verrichten
in het land Egypte.
4En, hoort Farao niet naar jullie
dan leg ik mijn hand op Egypte.
dan laat ik mijn legerscharen1
mijn volk, de kinderen van Israël
uittrekken uit het land Egypte
met grote gerichtsdaden.
5Dan zullen de Egyptenaren weten
dat ik JHWH ben:
Als ik mijn hand uitstrek over Egypte
en de kinderen van Israël laat uittrekken uit hun midden.
6Mozes en Aäron deden zoals JHWH hun had geboden
zo deden ze.
7Mozes nu was tachtig jaar
en Aäron drieëntachtig jaar oud
toen zij spraken tot Farao.
Noten
1Vgl. het epitheton ornans Zebaoth dat de NBV ten onrechte vertaalt met ‘hemelse machten’ (Vgl. www.BijbelVertalen.nl onder ‘Zebaoth’.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 27 Jan 2020 15:34:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 7,1-7 [OT-alt]

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 17,1-7 [OT]
Ex. 6,2-30 [OT-alt]
Ex. 7,1-7 [OT-alt]
Joh. 4,5-26 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 242; Colofon