aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 15 maart 2020
Exodus 17,1-7
Vertaling
1De gehele gemeenschap van de Israëlieten brak op uit de Sin-Woestijn
ze braken steeds weer op1
op bevel van JHWH.
Ze zetten hun legerkamp op in Refidim
maar er was geen water om te drinken voor het volk.
2Het volk begon met Mozes te ruziën.
Ze zeiden:
Geef ons water
zodat we te drinken hebben.
Maar Mozes zei tegen hen:
Wat hebben jullie met mij te ruziën
wat dagen jullie JHWH uit?
3Toen het volk daar naar water smachtte
morde het volk tegen Mozes en zei:
Waarom heb je ons laten opgaan uit Egypte?2
Om mij van dorst te laten sterven
met mijn kinderen en mijn vee?3
4Toen schreeuwde Mozes [het uit] tot JHWH:
Wat moet ik met dit volk doen?
Nog even en ze stenigen me.
5Maar JHWH zei tot Mozes:
Trek voor het volk uit
en neem enigen van de oudsten van Israël met je mee.
En de stok waarmee je op de Nijl geslagen hebt
neem [die] in je hand en ga [op weg].
6Kijk, ik ga daar voor je op de rots bij de Horeb staan.
Dan moet jij op de rots slaan
en er zal water uit tevoorschijn komen
zodat het volk te drinken heeft.
Zo deed Mozes voor de ogen van de oudsten van Israël.
7Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba – uitdaging en ruzie
omdat de Israëlieten geruzied en JHWH uitgedaagd hadden
door te zeggen:
Is JHWH met ons of niet?
Noten
1 Letterlijk ‘volgens hun opbreekplaatsen’.
2 Hier wordt niet het werkwoord j-ts-’, ‘uittrekken’ gebruikt, maar `lh, ‘omhoog gaan’, ‘opgaan’.
3 MT heeft hier enkelvoud. Oude vertalingen, waaronder LXX, hebben hier ‘ons’. Ik geef de voorkeur aan MT vanwege de levendigheid.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 27 Jan 2020 15:01:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 17,1-7 [OT-alt] , Ex. 17,1-7 [OT-alt] , Ex. 17,1-7 [OT] , Ex. 17,1-7 [OT] , Ex. 17,1-7 [OT] , Ex. 17,1-7 [OT]
Exegeses: Ex. 17,1-7 [OT] Is God nu bij ons of niet?

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 17,1-7 [OT]
Ex. 6,2-30 [OT-alt]
Ex. 7,1-7 [OT-alt]
Joh. 4,5-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 1001; Colofon