aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 8e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Matteüs 28,16-20 Ik met jullie....
16De elf leerlingen evenwel gingen op weg naar Galilea,
naar de berg,
waarheen Jezus hen verwezen had.
17Toen zij hem zagen,
aanbaden ze,
zij twijfelden echter (ook).
18En terwijl hij op hen toekwam,
sprak Jezus tot hen en zei:
Aan mij is alle volmacht gegeven
in hemel en op aarde.
19Terwijl jullie op weg gaan,
neem dan alle volkeren aan tot mijn leerlingen:
doop hen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
20en leer hen zich te houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En zie,
Ik mét jullie ben er,
alle dagen,
tot de voleinding van de wereldtijd.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Trinitatis
Laatste wijziging 30 Apr 2020 09:11:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 28,16-20 , Mat. 28,16-20 De laatste woorden in Galilea., Mat. 28,16-20
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 114; Colofon