aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 31 mei 2020
Johannes 14,23-29
Vertaling
23Jezus antwoordde en zei hem:
'Indien iemand mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren
en zal mijn Vader hem liefhebben.
En wij zullen naar hem toe komen
en bij hem verblijf houden.
24Hij die mij niet liefheeft,
bewaart mijn woorden niet.
Het woord dat jullie horen,
is niet het mijne, maar van de Vader die mij gezonden heeft.
25Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl ik bij jullie verblijf,
26maar de Trooster, de Geest, de Heilige,
die de Vader in mijn naam zal zenden,
die zal jullie alles onderwijzen
en jullie alles wat Ik u gezegd heb in herinnering brengen.

27Vrede laat Ik jullie,
mijn vrede geef Ik u,
niet zoals de wereld [die] geeft, geef ik [die] u.
Laat jullie hart noch in beroering raken
noch lafhartig worden.
28Jullie hebben gehoord dat ik jullie gezegd heb:
“Ik ga heen
en ik kom naar jullie toe.”
Als jullie mij liefhadden,
dan zouden jullie je verblijden,
dat ik naar de Vader ga,
omdat mijn Vader meer is dan ik.
29En nu heb ik het jullie gezegd voor het gebeuren,
opdat, wanneer het gebeurt, jullie er vertrouwen in zult hebben.

30Ik zal niet veel meer met jullie spreken,
want de wereldheerser komt.
En over mij heeft hij niets [te zeggen].
31Maar opdat de wereld zou weten
dat ik de Vader liefheb
en zoals de Vader mij geboden heeft, zo doe.
Ontwaak, laten wij hier vandaan gaan.'
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij Pinksteren
Laatste wijziging 30 Apr 2020 14:28:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 14,15-31 [Evangelie] de pleitbezorger, Joh. 14,23-29 [Evangelie] Onvoorwaardelijke gave tot leren, Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,23-31 [Luthers leesrooster] , Joh. 14,15-31 [Evangelie] Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,23-29 [Evangelie]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 14,23-29 [Evangelie]
Ex. 24,1-18 [OT-alt]
Ez. 11,17-20 [OT]
Ex. 24,1-8 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2113; Colofon