aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Petrus 4,12-19
12Geliefden,
weest niet verbaasd over de vuurgloed die u ter beproeving
treft, alsof u iets vreemds overkomt.
13Maar verheugt u,
zoals u deelt in het lijden van de Gezalfde,
opdat u zich ook juichend zult verheugen
bij de openbaring van zijn heerlijkheid.
14Wanneer u gesmaad wordt in de naam van Gezalfde,
zalig jullie!
De geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u!
15Laat niet iemand van u lijiden als moordenaar, of als dief,
of als boosdoener of bemoeial;
16maar is het als christen,
hij schame zich niet,
maar laat hij God verheerlijken met die naam.
17Want het is de tijd dat het oordeel begint
vanaf het huis van God.
Wanneer het begint bij ons,
wat zal dan het einde zijn van hen
die geen vertrouwen schenken aan het evangelie van God?
18En wanneer de rechtvaardige met moeite bevrijd wordt;
de goddeloze en de zondaar, waar verschijnen die?
19Laten dan zij de lijden naar de wil van God
hun levens toevertrouwen aan de getrouwe schepper,
terwijl zij het goede doen.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 25 Apr 2020 10:15:14
Reacties:
Nico Riemersma: Reactie van Nico Riemersma [2020-04-25 10:13:03]
Vers 12. Het is jammer dat in deze vertaling de relatie tussen ξενίζεσθε en ξένου niet echt zichtbaar wordt: 'Weest niet verrast door de vuurgloed onder jullie, die tot jullie beproeving gebeurt, alsof jullie iets verrassends overkomt.'

Vers 13: Moet dat niet zijn: 'opdat u zich ook juichend zult verheugen in de openbaring van zijn heerlijkheid?

Andere vertalingen: 1Petr. 4,1-19 Leven volgens Christus
Deze site heeft 242 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 305; Colofon