aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 21 mei 2020
Efeziërs 1,17-23
Vertaling
17Het gaat er om1 dat de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader in volle lichtgans2 ,
aan jullie geeft de Geest van wijsheid en openbaring
die bestaat in de kennis van Hem.
18Dat Hij de ogen van het hart verlicht
zodat jullie weten
wat de hoop is waartoe Hij ons roept,
wat de rijkdom is van zijn volle lichtglans
als zijn erfenis in de heiligen,
19en wat de overtreffende grootheid is
van zijn explosieve kracht3 naar ons toe die geloven,
in overeenstemming met de doorwerking van zijn intense kracht,
20die Hij werkzaam heeft gemaakt in de Gezalfde
door Hem op te wekken uit de doden
en Hem te doen zetelen aan zijn rechterhand, in de hemelen,
21zeer verheven boven alle gezag en, macht en kracht en heerschappij,
en alle naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomende.
22En alles heeft Hij onder zijn voeten geordend4 ,
en Hem heeft Hij gegeven als hoofd boven alles aan zijn gemeente5 ,
23die (toch) zijn lichaam is,
die de volheid is van hem die alles in allen vervult.
Noten
1de perikoop begint in een lopende zin. Het eerste woord is ἵνα , finaal of consecutief, wat ik enigszins vrij vertaald heb met: het gaat er om dat.
2τῆς δόξης heb ik eschatologisch vertaald als ‘volle lichtglans’.
3τῆς δυνάμεως αὐτοῦ is kracht als explosieve kracht op ons af (εἰς) waardoor wij die geloven leven in de doorwerking van zijn sterke kracht (Murre 843). Het εἰς (naar ons toe) correspondeert in de taal van de tekst met de ἐλπίς, hoop waartoe hij ons roept. Doorwerking van zijn intense kracht: in het woord ἐνέργεια < ἐνεργής < ἔργον gaat het om de werkzame kracht (Murre 581).
4onder zijn voeten geordend (ὑποτάσσω), Ps. 8,7 LXX. De rangorde, kan hier beter niet worden weg vertaald, omdat het intertekstuele verband tot verrassingen kan leiden.
5NB vertaalt: ‘en heeft hem als hoofd gegeven over heel de kerk’. ὑπέρ wordt hier betrokken op ἐκκλησία, wat grammaticaal voor de hand ligt. Dat past echter minder binnen het geheel van de brief, en helemaal niet binnen het kader van de directe context.
Naastpad: ‘en heeft hem gegeven tot een hoofd boven alles aan de gemeente’. Zo ook NBG, HSV, NBV, Chouraqui, Klaas Eldering (op deze site). Bij die vertaling sluit ik mij aan; grammaticaal kan dat goed en past beter in het verband.
Afdrukken | vertaling door Joop | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 17 Dec 2020 13:39:05
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 1,15-23 [Epistel]

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Dan. 7,9-10 [OT]
Dan. 7,13-14 [OT]
Ef. 1,17-23 [Epistel]
Ex. 20,22-24 [OT-alt]
Ex. 20,18-26 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon