aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van Pasen, 17 mei 2020
1 Petrus 3,8-18
Vertaling
8Ten slotte: weest allen eensgezind, mee-lijdend1 , [met] broederliefde,
vol innerlijke ontferming2 , en nederigheid.
9Vergeldt geen kwaad met kwaad, of schelden met schelden;
maar zegent daarentegen, omdat jullie daartoe zijn geroepen,
opdat je zegen zult beƫrven.
10"Want wie het leven wil liefhebben en goede zien,
die weerhoude zijn tong van kwaad
en de lippen dat zij geen bedrog spreken;
11die moet wijken van kwaad en het goede doen,
hij moet vrede zoeken en die najagen;
12want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen
en zijn oren naar hun smeking;
maar het aangezicht van de Heer
is tegen degenen die kwaad doen.3 ".
13En wie zal jullie kwaad doen
als je ijveraars van het goede wordt?
14Maar ook als jullie moeten lijden vanwege gerechtigheid:
zalig zijn jullie.
"Het vreeswekkende van hen, vrees het niet
raakt er niet door in de war"4 ,
15maar heiligt de Heer, de Gezalfde, in jullie harten,
steeds bereid tot verantwoording5 die een woord van jullie vraagt
over de hoop die in jullie is.
16Maar in zachtmoedigheid en vreze,
met een goed geweten,
opdat in hun kwaadsprekerij
zij beschaamd zullen worden
die uw goede wandel in Christus lasteren.
17Want, als de wil van God dat wil,
is het beter te lijden terwijl je goed doet
dan terwijl je kwaad doet.
18Want ook Christus heeft eenmaal voor zonden geleden,
een rechtvaardige voor onrechtvaardigen,
opdat hij jullie tot God zou brengen,
hij die wel naar het vlees is gedood,
maar levend is gemaakt naar de Geest.
Noten
1lett: sympathiek
2splagnizomai — tot in het ingewand bewogen
3Ps. 34,13-17
4Jes. 8,12
5lett: apologia
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 14 May 2020 14:36:27
Reacties:
Machteld: vs. 9: loidoria lijkt mij meer laster, smaad te zijn, dan schelden.
vs. 10: na 'goede' is 'dagen' weggevallen.
vs. 12: suggestie om i.p.v. smeking 'gebed' te vertalen
vs. 15: in plaats van het woordje 'die' zou moeten staan staan 'aan al wie' [2020-05-20 12:19:29]

Andere vertalingen: 1Petr. 3,1-13 [Epistel] , 1Petr. 3,14-22 [Epistel] , 1Petr. 3,8-17 [Epistel] zegen beerven , 1Petr. 3,18-22 [Epistel] , 1Petr. 3,18-22 [Epistel]

6e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 20,1-21 [OT-alt]
Jes. 41,17-20 [OT]
1Petr. 3,8-18 [Epistel]
Ex. 20,7-17 [OT-alt]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 994; Colofon