aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 10 mei 2020
1 Petrus 2,1-10
Vertaling
1Leg dus af
alle kwaadwilligheid
en alle bedrog en huichelarij
en afgunst en laster,
2verlangt zoals pasgeboren baby's
naar de ware1 , onvervalste melk,
zodat je daardoor mag opgroeien tot zaligheid,
3indien jullie geproefd2 hebben,
dat de Here goedertieren3 is.
4Als jullie bij Hem komen, de levende steen,
door de mensen weliswaar verworpen,
maar bij God uitgekozen en kostbaar,
5en (zo)worden4 jullie opgebouwd als levende stenen
tot een geestelijk huis,
tot een heilige priesterschap,
voor het brengen van geestelijke offers
die aan God welgevallig zijn door Jezus Christus.
6Want er staat in de Schrift5 :
Zie Ik leg in Sion een steen,
een hoeksteen6 , uitverkoren en kostbaar,
en wie in Hem geloofd, zal zeker niet7 beschaamd worden.
7Voor jullie, die geloven, is dit eervolle8
maar voor de ongelovigen is de steen
die de bouwers verworpen hebben9 ,
tot hoofd10 steen geworden.
8En11 :
een steen des aanstoots en een rots der ergernis12 .
Zij stoten zich,
omdat zij ongehoorzaam zijn aan het woord,
waartoe zij ook bestemd zijn.
9Jullie nu zijn een uitgekozen geslacht,
een koninklijke priesterschap,
een heilig volk,
een mensheid Hem ten eigendom,
om de grote daden te verkondigen van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht.
10U, ooit geen mensheid,
nu Gods mensheid,
ooit zonder ontferming,
maar nu in ontferming opgenomen.
Noten
1λογικός, ware, rationele; de English Standard Version vertaalt het als: spirituele, de Willibrord als geestelijke
2proeven, eten, experimenteren
3χρηστός, goed, goedertieren, welwillend
4Hoe vertaal je hier de passieve vorm? Veel vertalingen maken ervan: „laat”. Mijn keuze is: laat passief passief blijven.
5Cf. Jes. 28:16
6de onderste, de als eerste gelegde steen waar een hoek in een gebouw opgebouwd wordt
7in het Grieks staat een dubbele (en daardoor sterke) ontkenning
8Het Griekse τιμή is een beetje dubbel te begrijpen. De eerste vertaling is „eer”, hier dan als uitwerking van het niet beschaamd worden uit de vorige zin. Maar τιμή kan ook vertaald worden als waarde, kostbaar — als voorzetting van het beeld van de kostbare hoeksteen. Omdat τιμή in bijna driekwart van de plaatsen in het NT als „eer” vertaald wordt, kies ik hier voor die betekenis.
9C. Ps. 118:22
10er staat κεφαλή, hoofd/kop, een ander woord dan het technische woord hoeksteen in het vorige vers.
11Cf. Jes. 8:14
12σκάνδαλον, schandaal, een (vogel)val, ergernis
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 18:06:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel] , 1Petr. 2,1-3 [Epistel] , 1Petr. 2,1-10 [Epistel]

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 19,1-25 [OT-alt]
1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Deut. 6,20-25 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 249; Colofon