aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 3 mei 2020
1 Petrus 2,19-25
Inleiding
De lijdende knecht als voorbeeld
Vertaling
19Want dit is genade,
als iemand door het geweten tegenover God
ten onrechte lijdenssmarten1 verdraagt.
20Want hoe bijzonder2 is het
als jullie slagen moeten verduren
terwijl je zondigt?
Maar wanneer jullie goed doen
en lijden moeten verduren,
dat is genade bij God.

21Want hiertoe zijn jullie geroepen3
omdat Christus ook heeft geleden voor jullie
en jullie een voorbeeld heeft nagelaten
opdat jullie in zijn voetstappen zouden volgen;
22hij, die geen zonde heeft begaan,
en in wiens mond geen bedrog is gevonden4 ;
23die, uitgescholden, niet terug schold,
lijdend dreigde hij niet,
maar gaf het over aan de rechtvaardige rechter.
24Hij, die onze zonden gedragen heeft5
in zijn lichaam op het kruishout,
opdat wij, gestorven aan de zonden,
voor de gerechtigheid zouden leven;
door zijn striemen zijn jullie genezen6
25want jullie waren als dwalende schapen7
maar jullie hebben je nu omgekeerd naar de herder
en de hoeder van jullie zielen.
Noten
1letterlijk: smarten van het lijden
2letterlijk: wat voor roem is het
3hier volg ik de opmaak van NestlĂ©, met de inspringing voor de verzen 21 — 25. Dit gedeelte kan opgevat worden als een gedicht.
4citaat Jesaja 53: 9. Dit gedeelte is helemaal schatplichtig aan de tekst uit Jesaja 53 over de lijdende knecht
5zie Jesaja 53: 4
6zie Jesaja 53: 5
7zie Jesaja 53:6
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 31 Mar 2020 09:32:05
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,11-25 [Epistel] Als wie vrij zijn...., 1Petr. 2,19-25 [Epistel]

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Neh. 9,6-15 [OT]
1Petr. 2,19-25 [Epistel]
Ex. 17,8-16 [OT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 62; Colofon