aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Pasen, 19 april 2020
1 Petrus 1,1-9
Petrus aan de uitgekozenen
Inleiding
Petrus verbindt zich met zijn hoorders door Jezus Christus de Heer
Vertaling
1Van Petrus, apostel van Jezus Christus,
aan de uitgekozenen,
ballingen in de verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bytinië,
2volgens de voorkennis van God de Vader
en in de heiliging door de Geest
uitgekozen1 om gehoor te geven2
en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden:
genade en vrede – moge die voor jullie overvloedig zijn!

3Gezegend3 de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
In zijn grote bewogenheid heeft Hij ons opnieuw geboren laten worden4 ,
tot een levende hoop —
door de opstanding van Jezus Christus,
uit de doden vandaan5 ;
4tot een onvergankelijk, onbesmeurd6 en onverwelkelijk7 erfdeel8 ,
dat in de hemelen wordt bewaard voor jullie
5die in Gods kracht geborgen zijn, door het geloof9 ;
tot een redding
die gereed is om onthuld te worden in de uiterste tijd.

6Verheug je daarover10 ,
ook als je nog een korte tijd – als het moet – bedroefd wordt
in allerlei beproevingen —
7opdat de loutering van je geloof
— die is veel eervoller11 dan goud dat vergaat,
wanneer het door vuur wordt gelouterd12
blijkt te zijn tot13 lof en heerlijkheid en eer
bij de onthulling van Jezus Christus14 .

8Hem hebben jullie lief,
zonder hem te hebben gezien;
in hem geloven jullie,
zonder hem nu te zien –
en je verheugt je
met een onuitsprekelijke, verheerlijkte15 blijdschap,
9nu je het einddoel van je geloven krijgt:
de redding van zielen16 !
Noten
1de NB verplaatst ‘uitgekozenen’ uit vs. 1 hierheen en verbindt dat aan het gehoor geven, ik volg dat door het woord hier te herhalen; NBV vertaalt met een te groot woord: ‘voorbestemd’
2NBV: ‘gehoorzaam te zijn’, heeft net een andere klank
3NBV helaas ‘geprezen’, verliest het Tenach-woord er achter
4dan volgt 3 x ‘tot’, vandaar de geleding
5de NBV ziet het meervoud over het hoofd, dan wordt opstanding iets anders
6zo NB
7zo NB
8woord uit Tenach, concreet, gericht op de economie van het ontvangen van het land / de aarde
9NBV: ‘omdat u gelooft’,  is toch wat anders…
10NB ‘Daarom kunt ge jubelen’
11zo NB
12de NBV mist het verband met het toetsen van het geloof
13lett. ‘bevonden wordt tot…’; NBV ‘verwerft u’, is te activistisch
14de NBV maakt dit actief: ‘wanneer Jezus Christus zich zal openbaren’
15hoe komt de NBV er in hemelsnaam bij om hier te vertalen ‘hemelse’? als de schrijver dat had willen zeggen had hij dat wel geschreven!
16de NBV voegt ‘uw’ toe, en laat ‘zielen’ weg, verliest zo de breedheid en het geheim
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e van Pasen
Laatste wijziging 11 Nov 2020 17:12:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 1,1-12 [Epistel] , 1Petr. 1,1-12 [Epistel]

2e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 8,6-16 [OT]
Ex. 16,1-27 [OT-alt]
Ex. 15,22-27 [OT-alt]
1Petr. 1,1-9 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2010; Colofon