aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paasnacht, 11 april 2020
Matteüs 28,1-10
Vertaling
1 Laat op de sabbat,
bij het aanlichten naar de eerste van de sabbatsweek,
kwam Maria Magdalena en de andere Maria
om het graf te aanschouwen
2 En zie een grote beving geschiedde,
want een engel van de Heer kwam uit de hemel naar beneden
en kwam bij de steen en rolde die weg
en ging daar bovenop zitten.
3 Zijn uiterlijk was als een bliksem
en zijn kleed wit als sneeuw.
4 Uit angst voor hem beefden de wachters
en zij werden als doden.
5 Als antwoord zei de engel tegen de vrouwen:
vrezen jullie niet!
Want ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.
6 Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij heeft gezegd.
Hierheen, kijk de plek waar hij lag.
7 En ga snel voort en zegt tegen zijn leerlingen
dat hij is opgewekt, weg van de doden.
En zie hij gaat voor jullie uit naar Galilea,
daar zullen jullie hem zien.
Zie ik heb tot jullie gesproken.
8 En snel gingen zij weg van de gedenkplaats
met vrees en met grote vreugde
om zijn leerlingen te berichten.
9 En zie Jezus kwam hen tegemoet en zei:
verheugt u!
Zij kwamen naar hem toe en grepen zijn voeten vast
en zij knielden voor hem
10 Dan zegt Jezus tegen hen:
vreest niet, gaat heen, bericht mijn broeders
dat zij weggaan naar Galilea
en daar zullen zij mij zien.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Paasnacht
Laatste wijziging 11 Mar 2020 13:59:46
Reacties:
Machteld: vs. 2 Twee keer 'kwam' vind ik niet zo mooi. Daalde neer en kwam?
vs. 4 Liever 'vrees' (=godsvrees) dan 'angst' vertalen. Zie vs. 5, 8 en 10! [2020-03-31 09:47:10]

Andere vertalingen: Mat. 28,1-10 [Evangelie] , Mat. 28,1-10 [Evangelie] , Mat. 28,1-10 [Evangelie]

Paasnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,15-31 [OT]
Mat. 28,1-10 [Evangelie]
Gen. 1,1-31 [OT]
Gen. 22,1-18 [OT]
Jes. 54,4-14 [OT]
Jes. 55,1-11 [OT]
Ez. 36,24-28 [OT]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon