aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 22 maart 2020
Johannes 9,1-13
Vertaling
1En in het voorbijgaan zag hij een mens,
blind vanaf zijn geboorte.
2En zijn leerlingen vroegen hem, zeggend:
Rabbi, wie heeft gezondigd,
deze of zijn ouders,
dat hij blind is geboren?
3Jezus antwoordde:
Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders,
maar1 opdat de werken van God
openbaar worden in hem.
4Wij moeten werken (aan)2 de werken
van hem die mij gezonden heeft
zolang het dag is;
er komt een nacht
waarin niemand kan werken.
5Zolang ik in de wereld ben,
ben ik licht voor de wereld.
6Toen hij dat gezegd had spuwde hij op de grond
en maakte slijk uit het speeksel
en hij zalfde3 het slijk op zijn ogen
7en zei tot hem:
Ga je wassen in het bassin van Siloam,
dat vertaald wordt met: heengezonden.
Hij ging er dus heen en waste zich
en kwam ziende terug.
8De buren nu, en zij die hem vroeger
beschouwd hadden als zijnde een bedelaar, zeiden:
Is deze niet degene
die zat te bedelen?
9Sommigen zeiden:
Deze is het,
anderen zeiden:
Nee, maar hij lijkt op hem.
Hijzelf zei:
Ik ben (het)4 .
10Zij nu zeiden tot hem:
Hoe zijn dan je ogen geopend?
11Hij antwoordde:
De mens, genaamd Jezus
maakte slijk, zalfde mijn ogen en zei me:
‘Ga naar Siloam en was je’;
ik ben dus gegaan, heb me gewassen
en ik zie.
12En zij zeiden tot hem:
Waar is diegene?
Hij zei:
Ik weet het niet.
13Zij brachten hem naar de farizeeërs,
(hij)die vroeger blind was.
Noten
1dit is gebeurd
2in de zin van: ten uitvoer brengen
3Nestlé 2012, 28e editie heeft gekozen voor de handschriften met ‘zalven’ in plaats van ‘opleggen’
4er staat slechts 'ego eimi'; het zou een verwijzing naar de godsnaam kunnen zijn. Daarvan zijn bij Johannes meer voorbeelden!
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 2 Mar 2020 22:23:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 9,1-41 [Evangelie] De blindgeborene, Joh. 9,1-41 [Evangelie] Wie is er ziende en wie is er blind?, Joh. 9,1-41 [Evangelie] , Joh. 9,1-41 [Evangelie]
Exegeses: Joh. 9,1-41 [Commentaar] blind of ziende

4e van de 40 dagen - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 9,1-13 [Evangelie]
Joh. 9,26-39 [Evangelie]
1Sam. 16,1-13 [OT]
Ex. 7,8-25 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1891; Colofon