aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 1 maart 2020
Matteüs 4,1-11
Vertaling
1Toen werd Jezus omhoog gevoerd naar de woestijn om beproefd te worden door de duivel.
2Veertig dagen en veertig nachten heeft hij gevast, Hij kreeg ten slotte honger.
3De beproever kwam en zei tegen Hem:
Als jij Zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden worden.
4Maar Hij antwoordde en zei:
Er is geschreven:
Niet bij brood alleen zal de mens leven,
Maar bij elk woord dat uitgaat uit de mond van God.
5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad
En hij zette Hem neer op de vleugel van het heiligdom
6En Hij zei tegen Hem:
Als je de Zoon van God bent
Gooi jezelf naar beneden.
Er staat immers geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij gebieden met betrekking tot jou
En op de handen zullen ze je dragen
Nooit zal je voet zich stoten aan een steen.1
7 Jezus zei tegen hem:
Anderzijds is geschreven:
Je zult de Heer je God niet op de proef stellen.2
8Nog eens nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg
en hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld. en al hun glorie.
9En hij zei tegen Hem:
Dat alles zal ik je geven als je neervalt en mij aanbidt.
10Toen zei Jezus tegen hem:
donder op Satan. Er is immers geschreven:
De Heer, je God zul jij aanbidden en alleen Hem vereren.3
11Toen liet de duivel Hem weggaan.
En kijk: engelen kwamen tot Hem en dienden Hem.
Noten
1Ps. 91, 11.12
2Deut. 6,16
3 Deut. 6, 13
Afdrukken | vertaling door Joop | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 5 Feb 2020 09:43:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 4,1-11 [Evangelie] , Mat. 4,1-11 [Evangelie] , Mat. 4,1-11 [rector]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 2,15-25 [OT]
Gen. 3,1-9 [OT]
Ex. 3,1-18 [OT-alt]
Mat. 4,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2055; Colofon