aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 26 februari 2020
Matteüs 6,1-6
Vertaling
1Let toch op,
dat jullie de gerechtigheid niet doen
gericht op de ogen van de mensen,
om door hen opgemerkt te worden;
want dan heb jullie geen beloning bij jullie Vader in de hemelen.
2Dus wanneer je aan aalmoezen-geven doet
steek dan niet voor jezelf de loftrompet,
zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen,
om door de mensen opgehemeld te worden.
Waarlijk,
zeg ik jullie,
zij hebben hun beloning al ontvangen.
3Maar als je aan aalmoezen-geven doet,
laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.
4Zo blijft je vrijgevigheid in het verborgene,
en je Vader die in het verborgene ziet,
zal jullie belonen.
5En wanneer je bidt,
dan zal je niet zijn als die huichelaars,
want zij houden ervan
in de synagoges en op de hoeken van de straten
te staan bidden
om gezien te worden door de mensen.
Waarlijk, zeg ik jullie, zij hebben hun beloning al ontvangen.
6Maar als jullie bidden,
ga dan naar je binnenkamer,
sluit de deur
en bidt tot je Vader in het verborgene;
en je Vader, die in het verborgene ziet,
zal je belonen.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 23 Jan 2020 20:29:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,1-6 [Evangelie] Geven. Bidden, Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] ongeveinsd !, Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joël 2,12-19 [OT]
Mat. 6,1-6 [Evangelie]
Mat. 6,16-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1929; Colofon