aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 26 januari 2020
Matteüs 4,12-25
Jezus verkondigt en roept
Inleiding
Meteen na de volharding in de woestijn begint Jezus vanuit de rand van het nieuwe land met zijn verkondiging en roeping
Vertaling
Mattheüs 4 : 12-25

12Maar toen hij hoorde dat Johannes overgeleverd was
week hij uit naar Galilea.
13En toen hij Nazareth verliet en naar Kafarnaum kwam,
ging hij daar wonen, aan de zee, in de streken van Zebulon en Nafthali –
14zodat vervuld werd wat gesproken is door Jesaja de profeet,
toen hij zei:
15Land van Zebulon en land van Nafthali,
zeeweg, overkant van de Jordaan,
Galilea van de volkeren:
16het volk dat neerzit in duisternis
zag een groot licht,
en wie neerzitten in een gebied in de schaduw van de dood,
voor hen is een licht opgegaan!

17Vanaf toen begon Jezus te verkondigen door te zeggen:
Keer je om!
want genaderd is het Koninkrijk van de hemelen!
18Toen hij rondging langs de zee van Galilea
zag hij twee broers:
Simon (die Petrus genoemd wordt)
en Andreas, zijn broer –
zij waren bezig een werpnet uit te werpen in de zee
(want zij waren vissers).
19En hij zegt tegen hen:
Hierheen, achter mij aan!
en ik zal jullie vissers van mensen maken!
20Terwijl zij meteen de netten achterlieten,
volgden ze hem.
21En verdergaand vandaar
zag hij twee andere broers:
Jakobus (die van Zebedeüs)
en Johannes, zijn broer,
in het schip met Zebedeüs, hun vader,
bezig hun netten te herstellen,
en hij riep hen.
22Terwijl zij meteen het schip achterlieten en ook hun vader,
volgden ze hem.
  
23En hij trok rond in heel Galilea,
terwijl hij onderricht gaf in hun synagoges,
het goede bericht van het Koninkrijk verkondigde
en alle ziektes en alle kwalen in het volk genas.
24En wat men hoorde over hem kwam tot in heel Syria.
En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren,
die door allerlei ziektes en pijnen in de greep gehouden
werden,
gedemoniseerden, maanzieken en verlamden,
en hij genas hen.
25En hem volgden vele menigten
vanaf Galilea, Dekapolis, Jeruzalem, Judea en over de Jordaan.
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 22 Jan 2020 12:24:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 4,12-23 [Evangelie] , Mat. 4,23-25 [Evangelie] Opmaat naar de berg, Mat. 4,12-22 [Evangelie] Licht over Galilea

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,1-7 [OT]
Mat. 4,12-25 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 851; Colofon