aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 2 februari 2020
Matteüs 5,1-12
Gelukkig ben je...!
Vertaling
1Bij het zien van de menigten,
ging hij (Jezus) de berg op,
en toen hij zich neerzette,
kwamen zijn leerlingen tot hem.
2Hij opende zijn mond en leerde hen:

3Gelukkig de armen van geest
want voor hen is het koninkrijk der hemelen.
4Gelukkig zij die treuren,
want zij zullen vertroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen
want zij zullen de aarde beërven.
6Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de ontfermenden,
want zij zullen ontfermd worden.
8Gelukkig die rein van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10Gelukkig zij die vervolgd worden
wegens de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk der hemelen.

11Jullie zijn gelukkig,
wanneer ze jullie beschimpen en vervolgen
en met leugens allerlei kwaad over jullie spreken,
wegens mij.
Verheug je en weest blij,
want jullie loon is groot in de hemelen.
Want zo hebben ze ook de profeten vóór mij vervolgd.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 23 Jan 2020 12:36:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 [Evangelie] Bergrede, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 [] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 2,3-3 [OT]
Sef. 3,9-13 [OT]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 50; Colofon