aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 1 maart 2020
Genesis 2,15-25
Vertaling
15JHWH, God nam de mens en plaatste hem
in de tuin van Eden om die te bewerken en te behoeden.
16JHWH, God gebood de mens:
Van alle bomen van de tuin kun je zeker eten,
17maar van de boom van de kennis van goed en kwaad daarvan mag je niet eten
want op de dag dat je daarvan eet zul je zeker sterven.
18JHWH, God zei:
Het is niet goed dat de mens alleen is.
Ik zal een helper voor hem maken als zijn tegenover.
19JHWH, God vormde uit de akker al het wild gedierte van het veld
en al de vogels van de hemel,
en hij bracht ze naar de mens om te zien hoe die het noemen zou
en welke naam de mens de levende ziel zou geven, dat werd zijn naam.
20De mens noemde namen voor al het vee
en voor de vogels aan de hemel en voor alle wilde dieren op het veld
maar voor de mens vond hij geen hulp als zijn tegenover.

21Toen deed JHWH, God een diepe slaap op de mens vallen zodat hij sliep.
Hij nam één van zijn zijden en sloot de plaats toe met vlees.
22En JHWH, God bouwde de zijde, die hij van de mens had weggenomen
tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens.
23Toen zei de mens:
Deze is het dit keer,
been van mijn gebeente,
vlees van mijn vlees,
deze wordt genoemd: vrouw1
want uit de man2 is zij genomen!

24Daarom verlaat een man zijn vader en zijn moeder,
en hij hecht zich aan zijn vrouw, zo worden ze één vlees.  
25En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw,
maar zij schaamden zich voor elkaar niet.
Noten
1iesja
2iesj
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 21 Jan 2020 15:24:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 2,15-25 [OT] en 3 :1 - 9, Gen. 2,4-25 [OT-alt] , Gen. 2,15-25 [OT]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 2,15-25 [OT]
Gen. 3,1-9 [OT]
Ex. 3,1-18 [OT-alt]
Mat. 4,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2190; Colofon