aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e na Epifanie, 23 februari 2020
Exodus 2,11-25
Vertaling
11Het geschiedde in die dagen
– Mozes was groot geworden –
dat hij uitging naar zijn broeders
en zag naar hun lasten.
Hij zag een Egyptische man,
die een Hebreeuwse man, een van zijn broeders, sloeg.
12Hij wendde zich om naar alle kanten,
en zag dat er geen man was.
Hij sloeg de Egyptenaar neer
en verstopte hem in het zand.
13De volgende dag ging hij uit;
zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten.
Hij zei tot de boosdoener:
Waarom sla jij je naaste?
14Maar die zei:
Wie heeft jou geplaatst
tot een man die overste en richter boven ons is?
Denk je mij om te brengen,
zoals je de Egyptenaar hebt omgebracht?
Toen werd Mozes bevreesd en zei:
Voorzeker, de zaak is bekend!
15Farao hoorde van deze zaak
en zocht Mozes om te brengen.
Maar Mozes vluchtte weg van het aangezicht van farao
en verbleef in het land Midjan.
Hij verbleef bij de bron.

16De priester van Midjan nu had zeven dochters.
Zij kwamen, zij putten en vulden de bakken
om de kudde van hun vader te laten drinken.
17Toen kwamen de herders en verdreven hen.
Maar Mozes stond op en bevrijdde hen
en liet hun kudde drinken.
18Zij kwamen bij Reüel, hun vader.
Hij zei:
Hoe zit dat?
dat jullie zo gauw (thuis)gekomen zijn vandaag?
19Zij zeiden:
Een Egyptische man
heeft ons gered uit de hand van de herders.
En ook heeft hij geput, geput voor ons
en de kudde laten drinken.
20Toen zei hij tot zijn dochters:
Maar waar is hij dan?
Waarom toch hebben jullie de man achtergelaten?
Roept hem om brood te eten!
21Mozes nam het besluit bij de man te blijven.
Deze gaf Sippora, zijn dochter, aan Mozes.
22En zij baarde een zoon.
Hij riep zijn naam: Gersom!
Want, zei hij,
gast ben ik geworden in een vreemd land.

23Het geschiedde in die vele dagen,
dat de koning van Egypte stierf.
Maar de zonen van Israël zuchtten vanuit de (slaven)dienst;
zij schreeuwden het uit.
Hun hulpgeroep steeg op tot God vanuit de (slaven)dienst.
24God hoorde hun gekerm,
God gedacht zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.
25God zag de zonen van Israël
en God kende...
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 7e na Epifanie
Laatste wijziging 28 Dec 2019 15:01:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 2,11-25 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 2,11-22 [Commentaar] Mozes' vlucht, Ex. 2,11-24 [OT] Prins Mozes wordt asielzoeker

7e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 22,20-26 [OT]
Ex. 2,11-25 [OT-alt]
Mat. 5,33-48 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon